Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Management of International Economic Relations
Title in original language Latvijas zaļi orientēto uzņēmumu starptautiskā konkurētspēja
Title in English International competitiveness of green-oriented enterprises in Latvia
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Velga Ozoliņa
Reviewer Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Eiropas Savienības projektu daļas vadītāja Līga Sičeva
Abstract Maģistra darba autore Evija Batare izstrādāja darbu, kura temats ir „ Latvijas zaļi orientēto uzņēmumu starptautiskā konkurētspēja”. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt bioloģiskās produkcijas eksporta veicināšanas vadlīnijas. Darba pirmajā nedēļā autore izvērtē un izpēta zaļās uzņēmējdarbības konceptu, kuru varētu definēt kā ilgtspējīgāku ražošanu, un tā atšķirības no ierastās saimnieciskās darbības modeļa. Turpinot analīzi tiek izdalīts bioloģiskās lauksaimniecības virziens, kur autore raksturo kā perspektīvu pārtikas ražošanas metodi ar pieaugošu pieprasījumu pasaulē. Otrajā nodaļā autore apraksta eksporta potenciāla jeb vienu no starptautiskās konkurētspējas ietekmējošajiem faktoriem, būtību, kas galvenokārt norāda uz valsts spēju izvest ārpus robežām tās pieejamos resursus vai saražoto produkciju. Izmantojot atklātās salīdzinošās priekšrocības indeksa formulu, tiek aprēķināts Latvijā izaudzēto bioloģisko graudu un saražotā piena un to produktu eksporta potenciāls, kas spriežot pēc rezultātiem graudiem gadu laikā ir bijis svārstīgs, tomēr uztur pozitīvu pieaugumu, mērenākus un arī pozitīvus rezultātus uzrāda arī piena eksporta potenciāls. Trešajā nodaļā autore balstoties uz iepriekšējās nodaļās izsecinātajiem nozares trūkumiem un nepilnībām, izstrādā vadlīnijas, kuras centrētas uz aspektiem, kas pēc autores domām būtiski veicinātu bioloģiskās produkcijas realizāciju tepat Latvijā un ārzemēs – tās ir informāciju sniedzošas mārketinga aktivitātes, pozitīva politiskā nostāja un konkurētspējīgs finansiālais atbalsts. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 82 lappuses. Tajā ir iekļauti 9 attēli, 15 tabulas. Darbā izmantotas 102 izmantotās literatūras un avotu saraksta vienības.
Keywords zaļā uzņēmējdarbība, starptautiskā konkurētspēja, eksporta potenciāls
Keywords in English Sustainable entrepreneurship, international competitiveness, export potential
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 16.05.2022 22:50:02