Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language LEAN sistēmas pieejas ieviešana metālapstrādes uzņēmumā remontatslēdznieka darba vidē
Title in English Implementation of LEAN system approach in repair locksmith's working environment , in a metalworking company
Department 22200 Institute of Labour and Civil Safety
Scientific advisor Jānis Ieviņš
Reviewer Jānis Ķipsna, profesors, Dr.oec.
Abstract Maģistra darba autore: Kristīne Kaļmuka Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr. Oec. profesors Jānis Ieviņš Maģistra darba tēma: “LEAN sistēmas pieejas ieviešana metālapstrādes uzņēmumā remontatslēdznieku darba vidē” Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 86 lappusēm. Maģistra darbs satur 8 tabulas, 26 attēlus un 4 pielikumus. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba bibliogrāfiskajā sarakstā ir ietverti 49 informācijas avoti. Galvenie maģistra darbā aplūkotie jautājumi un rezultāti: Maģistra darba pētījuma mērķis ir izpētīt remontatslēdznieka darba vides riska faktorus, rast uzņēmumam piemērotāko LEAN sistēmas risinājumu ieviešanu remontatslēdznieka darba vidē, tādejādi padarot darba vidi drošāku un atbilstošāku ražošanas procesa izpildē. Teorētiskajā daļā tiek izskatīts gan Eiropas, gan Latvijas normatīvo aktu kopums, darba aizsardzības likumdošana un pamatnostādnes gan Latvijā, gan Eiropā. Izskatīta un izanalizēta metālapstrādes uzņēmuma atbilstība Latvijas likumiem un Ministru kabineta noteikumiem. Izpētītas un aprakstītas maģistra darbā pielietotās darba vides riska faktoru noteikšanas metodes un socioloģiskās pētniecības metodes. Izskatīta LEAN sistēmas būtība, izstrādāts metožu un rīku apraksts, lai uzlabotu darba aizsardzības sistēmu metālapstrādes uzņēmumā. Analītiskajā daļā tiek apskatīta un analizēta apstrādes rūpniecības joma Latvijā, veikta nelaimes gadījumu un arodslimību statistikas analizēšana gan Latvijā kopumā, gan apstrādes uzņēmumos, gan pētāmajā metālapstrādes uzņēmumā. Identificēti metālapstrādes uzņēmuma remontatslēdznieku darba vides riska faktori, izmantojot “Somijas 5 baļļu metodi”. Veikta darbinieku aptauja par darba vides riskiem un ergonomiskajiem riska faktoriem darba vidē. Praktiskajā daļā tiek sniegti padomi LEAN kultūras rīku ieviešanā, lai remontatslēdzniekiem mazinātu traumatisma, fizikālos un fiziskos riska faktorus. Izstrādāti ieteikumi traumatisma, fizikālo un fizisko risku faktoru mazināšanas pasākumi. Traumatisma riska faktoru mazināšanai remontatslēdznieku darba vidē ieviests LEAN sistēmas rīks 5S, kas ikdienā darbiniekus pasargās no traumatisma – paklupšanas, pakrišanas, sasišanās riska faktora. Maģistra darbā tiek izmantoti Latvijas Republikas likumi, Ministru kabineta noteikumi, speciālā un profesionālā darba aizsardzības literatūra, VDI darbības pārskati, statistikas dati. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā
Keywords Drošība, LEAN, Remontatslēdznieks
Keywords in English Safety, LEAN, Repair locksmith
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 16.05.2022 21:44:33