Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language Attālinātās projektu vadības analīze starptautiskos revīzijas uzņēmumos Latvijā
Title in English Analysis of remote project management in international audit companies in Latvia
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Sigita Trukšāne
Reviewer Līga Sičeva
Abstract Bakalaura darba tēma ir “Attālinātās projektu vadības analīze starptautiskos revīzijas uzņēmumos Latvijā”. Darba aktualitāte ir skaidrojama ar digitālo tehnoloģiju attīstību un ar vien pieaugošo darbinieku vēlme pēc elastības starp darbu un privāto dzīvi, kā rezultātā liels skaits uzņēmumu ir nolēmuši pārplānot vadības metodi, lemjot par labu attālinātajai vai daļēji attālinātajai jeb hibrīda vadības metodei. Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot attālinātās projektu vadības ieviešanas izmaksas kā arī izstrādāt priekšlikumus iespējamo risku mazināšanai. Lai sasniegtu mērķi tiek veikti sekojoši uzdevumi: 1. Izpētīt attālinātās un hibrīda projektu vadības metožu būtību; 2. Iepazīties ar publiski pieejamo statistisko informāciju, apkopot to un veikt analīzi; 3. Veikt aptauju revīzijas uzņēmuma darbinieku vidū ar mērķi noskaidrot viedokli par hibrīda projektu vadības metodi; 4. Veikt projekta risku novērtējumu; 5. Izstrādāt pārejas procesa finanšu aprēķinu; 6. Izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, katrai daļai ir vairākas apakšnodaļas. 1. daļā tiek veikta attālinātās un hibrīda projektu vadības metožu analīze, apskatīti pārejas rīki un to pielietojums praksē. 2. daļā tiek izpētīta projektu pārvaldība un veikta aptauja revīzijas uzņēmuma darbinieku vidū, lai noskaidrotu darbinieku viedokli par hibrīddarbu, to ieviešanu darba vietā un darbinieku produktivitāti strādājot attālināti. 3. daļā tiek veikts uz attālinātās projektu vadības pārejas procesa un ar to saistīto izmaksu finanšu aprēķins. Darbs sastāv no 61 lapaspuses, kurās ir iekļautas 6 tabulas un 13 attēli. Darba izstrādes laikā tiek secināts, ka pārejas process ir salīdzinoši dārgs, kopējās izmaksas nelielam uzņēmumam ar 10 darbiniekiem sastāda 16916,80 EUR, taču pārejas procesa izmaksas ir saistītas ar nepieciešamo aprīkojumu iegādi, kas nozīmē, ka tās ir vienreizējās izmaksas. Tiek noskaidrots arī tas, ka potenciāli bīstamākais risks ar visnopietnākajām sekām, ar kuru var nākties saskarties revīzijas nozarē esošie uzņēmumi, ir IT sistēmas un infrastruktūras risks.
Keywords Projektu vadība, attālinātā projektu vadība, risku vadība
Keywords in English Project management, remote project management, risk management
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 16.05.2022 20:43:20