Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Aplokšņu algas kā ēnu ekonomikas elements”
Title in English “Envelope Wages as an Element of the Shadow Economy”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor Irina Jevinga
Reviewer Andželika Vilks, VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Juridisko personu nodokļu risku izvērtēš. daļas vadītāja
Abstract Bakalaura darba tēma – „Aplokšņu algas kā ēnu ekonomikas elements”. Bakalaura darba mērķis – izpētīt ēnu ekonomikas, tai skaitā aplokšņu algas, cēloņus un problēmas, ēnu ekonomikas un aplokšņu algas apkarošanu, ka arī izstrādāt priekšlikumus godīgas ekonomikas veicināšanai Latvijā. Bakalaura darba izvirzītie uzdevumi: 1. Iegūt priekšstatu par ēnu ekonomiku; 2. Izpētīt ēnu ekonomiskās cēloņus; 3. Analizēt ēnu ekonomikas un aplokšņu algu līmeni Eiropas savienībā (ES) un Latvijā; 4. Izpētīt ēnu ekonomikas pārvarēšanas veidus ES valstīs un Latvijā; 5. Salīdzināt ēnu ekonomikas un aplokšņu algas līmeni starp Baltijas valsim; 6. Veikt anketēšanu, lai noskaidrotu Jelgavas pilsētas iedzīvotāju attieksmi pret aplokšņu algām; 7. Izvirzīt priekšlikumus aplokšņu algas un ēnu ekonomikas mazināšanai. Bakalaura darba pielietotas pētījuma metodes – aprakstoša jeb monogrāfiska, analīzes un sintēzes metode, aptaujas, indukcijas un grafiska. Bakalaura darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām, secinājumiem, priekšlikumiem. Pirmajā nodaļa tiek dots raksturojums ēnu ekonomikai. Tiek analizēta tipoloģija saistība ar oficiālu sektoru, ēnu ekonomikas cēloņi. Tiek analizēta ēnu ekonomika un iekšzemes kopprodukts (IKP), kā arī ēnu ekonomikas apjomu aprēķināšanas metodes. Dots raksturojums darba algai, darba algas veidiem un aplokšņu algas sekām darba devējiem un darba ņēmējiem. Otrajā nodaļa tiek dots raksturojums ēnu ekonomikai un aplokšņu algai Eiropas Savienībā. Tiek apkopotas un izanalizētas ēnu ekonomikas tendences un pārvarēšanas veidi ES valstīs. Trešajā nodaļa tiek dots raksturojums ēnu ekonomikas un aplokšņu algai Latvijā. Tiek apkopoti un izanalizēti aplokšņu algas pārvarēšanas veidi Latvijā. Vadoties pēc aptaujas datiem, tiek raksturota Jelgavas pilsētas iedzīvotāju attieksme un zināšanas par ēnu ekonomiku un aplokšņu algu. Bakalaura darba kopējais apjoms 55 lappuse. Bakalaura darbs satur 12 grafiskos attēlus, 3 tabulas, 38 literatūras avotu.
Keywords ēnu ekonomika; aplokšņu alga
Keywords in English Envelope wages; shadow economy
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 16.05.2022 20:05:53