Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Dabas resursu nodokļa efektivitātes novērtējums atkritumu apsaimniekošanā”
Title in English “Assessment of the Efficiency of Natural Resources Tax in Waste Management”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor Vaira Gromule
Reviewer Irina Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.), Mg.oec.
Abstract Pilsneniece I. “Dabas resursu nodokļa efektivitātes novērtējums atkritumu apsaimniekošanā”. Bakalaura darbs. Bakalaura studiju programma “Muitas un nodokļu administrēšana”. Darbs sevī ietver apskatu par Dabas resursa nodokļa piemērošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā un tā efektivitātes novērtējumu. Darbā apskatīti atkritumu veidi, to apstrādes veidi un tiesību akti, kas to regulē. Analizējot informāciju par atkritumu apsaimniekošanu Latvijā, apskatīta piemērotā nodokļa ietekme uz atkritumu apjoma apstrādes veidiem. Bakalaura darba pētījuma objekts ir Dabas resursu nodoklis atkritumu apsaimniekošanas jomā. Bakalaura darba galvenais mērķis ir novērtēt Latvijā piemērotā Dabas resursu nodokļa efektivitāti atkritumu apsaimniekošanā. Darbs rakstīts latviešu valodā, tas sastāv no ievada, četrām daļām un secinājumiem. Darba apjoms ir 50 lpp, kurās ir 11 attēli, 3 tabulas un viena formula. Darba izpildei un avotu un izmantotās literatūras sarakstā izmantoti 43 avoti no tiem 28 latviešu valodā un 15 avoti angļu valodā. Šobrīd visā pasaulē saskarās ar klimata pārmaiņu radītajām sekām, kas negatīvi ietekmē gan cilvēkus, gan dzīvniekus un citus dzīvos organismus. Tāpēc vides aizsardzība un klimata pārmaiņu negatīvo seku mazināšana ir aktuāla gandrīz ikvienam, jo katra no cilvēka darbībām atstāj ietekmi uz dabu, un ir svarīgi to apzināties. Mūsdienās, strauji palielinoties ražošanas, rūpniecības un iedzīvotāju preču patēriņa apjomam, palielinās arī vides piesārņojums. Viens no galvenajiem klimata pārmaiņu iemesliem ir atkritumi un ar to apsaimniekošanu saistītie procesi. Darba autore apskata Eiropas Savienības tiesisko regulējumu atkritumu apsaimniekošanas jomā un tā piemērošanu Latvijā, kas tiek veikts ar Dabas resursu nodokli. Ar to tiek piemērots galvenais noteiktais pamatprincips – “piesārņo maksātājs”, lai veicinātu iedzīvotājus mainīt savus paradumus, šķirot atkritumus, lai atbilstoši atkritumu hierarhijai varētu veikt efektīvu atkritumu apsaimniekošanu. Darba ietvaros tiek apskatīti nosacījumi Dabas resursa nodokļa piemērošanai šajā jomā. Darbā apskatītas izmaiņas piemērotajās nodokļu likmēs un tiek analizētas apglabāto un pārstrādāto atkritumu apjoma izmaiņas atkarībā no tām. Autore salīdzina Latvijā piemēroto nodokli par atkritumu apglabāšanu poligonos ar Lietuvā piemēroti nodokļu politiku šajā jomā, lai izvērtētu atšķirības un analizētu kā tās ietekmē atkritumu apsaimniekošanu. Lai novērtētu sabiedrības attieksmi un viedokli par maksājumiem, kas saistīti ar nodokļu apsaimniekošanu darbā tiek apskatīta aptauja. Darbā tiek apskatīti riski, kas pastāv nodokļu piemērošanai šajā jomā. Būtiskākie secinājumi – Dabas resursu nodoklis atkritumu apsaimniekošanas jomā ir būtisks finanšu instruments vides mērķu sasniegšanā, taču tas jāpiemēro kopā ar citiem nosacījumiem, piemēram, attīstīta infrastruktūra, preventīvi un sabiedrību izglītojoši pasākumi.
Keywords Dabas resursu nodoklis, atkritumu apsaimniekošana
Keywords in English Natural Resources Tax, waste management
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 16.05.2022 19:40:31