Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Brīvprātīgo piegāžu ķēžu drošības programmu salīdzinošā analīze”
Title in English “Comparative Analysis of Voluntary Supply Chain Security Programs”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor Normunds Rudzītis
Reviewer Aldis Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents
Abstract Mūsdienu attīstītajā un starptautiski vienotajā pasaulē milzīgs starptautisku preču pārvadājumu apjoms ir ikdiena. Drošības incidenti pagātnē ir pierādījuši, ka piegāžu ķēžu risku iestāšanās seku rezultātā tiek grauta pasaules ekonomikas attīstība, kā arī būtiski ietekmēta sabiedrības labklājība un drošība, tāpēc kā starptautiskas, tā valstiskas organizācijas gadu laikā ir paplašinājušas tiesisko regulējumu un izstrādājušas risku mazināšanas mehānismus. Kā vienu no instrumentiem Pasaules Muitas organizācija izstrādāja AEO konceptu, ar ko izveido sadarbību starp muitu un uzņēmējdarbību, kas sekmē augsta drošības līmeņa nodrošinājumu starptautiskās piegāžu ķēdēs, vienlaikus netraucējot, bet atvieglojot šo ķēžu plūsmu. Darba mērķis ir izpētīt Pasaules Muitas organizācijas izveidotā AEO koncepta īstenošanas risinājumus pētāmo valstu ieviestajās AEO programmās, izvērtēt drošu starptautisku piegāžu ķēžu veidošanas principu integrācijas pakāpi tajās un sniegt priekšlikumus AEO programmu pilnveidošanai. Lai sasniegtu darba mērķi, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. Apkopot informāciju par starptautisku piegāžu ķēžu darbību un to riskiem; 2. Analizēt SAFE standartu nosacījumus drošu starptautisku piegāžu ķēžu veidošanas principu īstenošanai uzņēmējdarbībā; 3. Apkopot un analizēt informāciju par ES, EES un Ķīnas izveidotajām AEO programmām un to atbilstību PMO izstrādātajām AEO vadlīnijām; 4. Izstrādāt secinājumus un sniegt priekšlikumus izveidoto AEO programmu pilnveidošanai ar mērķi paaugstināt uzņēmēju vēlmi iesaistīties AEO programmās. Bakalaura darba “Brīvprātīgo piegāžu ķēžu drošības programmu salīdzinošā analīze” pētījuma ietvaros tiek analizētas un salīdzinātas trīs spēkā esošas un darbojošās AEO programmas – Eiropas Savienības, Eirāzijas Ekonomiskās Savienības un Ķīnas AEO programmas, analīzei par pamatu ņemot Pasaules Muitas organizācijas izveidotās un SAFE standartu bāzē iekļautās AEO īstenošanas un validācijas vadlīnijas. Pētījuma izstrādes rezultātā tika rasti priekšlikumi ES AEO programmas pilnveidošanai ar mērķi paaugstināt uzņēmēju interesi iesaistīties AEO programmā. Bakalaura darbs kopumā izklāstīts 69 lappusēs, kas sastāv no 5 daļām, 10 nodaļām un 2 apakšnodaļām, tajā iekļautas 13 tabulas un 13 attēli. Darbā izmantoti 31 literatūras avots.
Keywords AEO, droša piegādes ķēde, starptautiska piegādes ķēde, SPĶ
Keywords in English AEO, supply chain
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 16.05.2022 18:21:12