Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Ugunsdzēsēju - glābēju individuālo aizsardzības līdzekļu uzturēšanas pilnveidošana
Title in English Improvement of the maintenance of personal protective equipment for firefighters
Department 22200 Institute of Labour and Civil Safety
Scientific advisor Jānis Bērziņš
Reviewer Jurijs Kisļaks, Dr.sc.ing.
Abstract Maģistra darba autors: Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba un civilās aizsardzības institūta students Mārtiņš Salata. Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Doc., Mg.sc.ing. Jānis Bērziņš. Maģistra darba tēma: „Ugunsdzēsēju-glābēju individuālo aizsardzības līdzekļu uzturēšanas pilnveidošana”. Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 91 lappusēm. Maģistra darbs satur 6 tabulas, 48 attēlus un 2 pielikumus. Maģistra darba bibliogrāfiskajā sarakstā ir ietverti 51 informācijas avoti. Galvenie maģistra darbā aplūkotie jautājumi un rezultāti: Maģistra darba pētījuma mērķis ir apzināt esošo situāciju Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā saistībā ar individuālo aizsardzības līdzekļu apmācību, uzraudzību, kopšanu un sniegt risinājumus, lai novērstu ugunsdzēsēja aizsargtērpa iespējamo negatīvo ietekmi uz valkātāju un saglabātu aizsargtērpam noteiktās veiktspējas prasību parametrus. Teorētiskajā daļā autors veica ugunsdzēsēju-glābēju veicamo darbu, lietoto individuālo aizsardzības līdzekļu, normatīvo aktu prasību apskatu, kas nosaka to lietošanu un uzraudzību, kā arī uzraudzības un kopšanas neveikšanas ietekmi. Analītiskajā daļā autors veica nelaimes gadījumu cēloņu analīzi izvērtējot izsaukumu sadalījumu, kā arī veica veselības problēmu analīzi, dēļ kurām ir tikti atstādināti ugunsdzēsēji-glābēji. Tika veikta arī ugunsdzēsēju-glābēju anketēšana ar mērķi noskaidrot kopējo situāciju Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā saistībā ar aizsargtērpa apmācību, uzraudzību, kopšanu. Praktiskajā darba daļā autors veica 2 praktiskus pētījumus. Pirmajā pētījumā tika noteikta aizsargtērpu ārējā slāņa šķidruma necaurlaidības spēja dažādiem aizsargtērpu nolietojuma stāvokļiem, kā arī pieejamo impregnēšanas līdzekļu efektivitātes un ekonomiskuma salīdzinājums. Otrajā pētījumā tika pētīts kā slapjš aizsargtērps var radīt ietekmi uz darbspēju. Tika izstrādāti individuālo aizsardzības līdzekļu uzturēšanas pilnveidošanas pasākumi un individuālo aizsardzības līdzekļu uzraudzības žurnāli. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā.
Keywords aizsargtērps, glābējs, impregnēšana, individuālie aizsardzības līdzekļi ,uzraudzība, ugunsdzēsējs
Keywords in English protective clothing, rescuer, impregnation, personal protective equipment, maintenance, firefighter
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 16.05.2022 14:21:12