Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Pasta sūtījumu muitas kontroles analīze starptautiskajā lidostā „Rīga””
Title in English “Analysis of Customs Control of Postal Consignments at the International Airport “Riga””
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor Normunds Rudzītis
Reviewer Ainārs Ušackis, VID Muitas pārvaldes Rīgas MKP daļas vadītāja vietnieks, Muitas kontroles organizēšanas nodaļas vadītājs
Abstract Pandēmijas laikā palielinājās starptautiskās tirdzniecības apjomi, neskatoties uz to, ka atsevišķām precēm daudzas valstis piemēroja eksporta aizliegumus, lai pasargātu savu valstu tirgus, ka veicināja šo preču, piemēram, medikamentu, piegādes samazināšanos uz citām valstīm. Palielinājās interneta veikalos pirkto preču apjoms, kā rezultātā palielinās pasta sūtījumu apjoms. Protams, jānorāda, ka līdz ar to palielinās dažādi riski, kas saistīti ar iespēju nosūtīt uz Latviju preces, kurām ir noteikti ierobežojumi to apritei Latvijā. Pasta sūtījumu muitas kontroles darbība rosina nepieciešamību noteikt risku identifikāciju dažādās preču grupās. Strādājot pastā, katrai muitas amatpersonai ir savi indikatori, kam viņi pievērš uzmanību, uz ko pievērš visvairāk uzmanību. Viss norādītais liecina, ka bakalaura darba tēma „Pasta sūtījumu muitas kontroles analīze Rīgas “ Lidosta”” ir ļoti aktuāla un svarīga, jo pretlikumīgu sūtījumu nokļūšana tirgū veicina “melnā” tirgus attīstību, ēnu ekonomikas attīstību un valsts budžetam netiek samaksāti atbilstošie nodokļi. Bakalaura darba mērķis ir analizēt pasta sūtījumu klasifikāciju un to muitas kontroles risinājumus lidostā “Rīga” un sniegt priekšlikumus to pilnveidošanai Pamatojoties uz izvirzīto mērķi, tā sasniegšanai ir noteikti šādi uzdevumi:. 1) apkopot informāciju par VAS “Latvijas pasta” vēsturi, nozīmi un attīstību; 2) izpētīt pasta sūtījumu klasifikāciju un to aprites normatīvo regulējumu; 3) analizēt pasta sūtījumu muitošanas procesu lidostā “Rīga”; 4) izstrādāt muitas kontroles procesa pilnveidošanas iespējas pasta sūtījumiem lidostā “Rīga”. Bakalaura darbs ir strukturēts trīs daļās un veidots balstoties uz veicamajiem uzdevumiem: pirmajā daļā izvērtēta Latvijas pasta vēsture, pakalpojumu nozīme un attīstības izvērtējumus, ietverot pasta sūtījumu klasifikāciju un normatīvo regulējumu, otrajā daļā izpētīts un analizēts pasta sūtījumu muitošanas process lidostā “Rīga”, pastiprinātu uzmanību veltot pasta sūtījumu muitas kontrolei un aizdomīgiem pasta sūtījumiem; trešajā daļā apskatītas muitas kontroles procesa pilnveidošanas iespējas pasta sūtījumiem VAS “Latvijas Pasts”. Pamatojoties uz darbā gūtajiem secinājumiem, ir izstrādāti priekšlikumi pasta sūtījumu muitas kontroles procesa pilnveidošanai. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 62 lappuses, tajā iekļauti 8 tabulas un 19 attēli. Darbā izmantotas 39 izmantoto avotu un literatūras saraksta vienības.
Keywords "Latvijas Pasts", Pasta sūtījumi, muitas riski
Keywords in English "Latvijas Pasts",Postal service, customs risk management
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 16.05.2022 00:20:37