Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Speciālā izmeklēšanas eksperimenta un sakaru līdzekļu kontroles veikšanas izvērtējums kriminālprocesā”
Title in English “Evaluation of Implementation of a Special Investigative Experiment and Control of the Means of Communication in Criminal Procedure"
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor Aldis Čevers
Reviewer Valdis Klips
Abstract Bakalaura darba tēma ir „Speciālā izmeklēšanas eksperimenta un sakaru līdzekļu kontroles veikšanas izvērtējums kriminālprocesā”. Tēmas aktualitāte pamatojama ar to, ka spēja atbilstoši starptautiski atzītiem principiem izmeklēt un atklāt noziedzīgus nodarījumus un saukt pie atbildības vainīgās personas ir ne tikai viens no tiesisku valsti raksturojošiem aspektiem, bet arī tas ir būtisks valsts drošības un pilnvērtīgas sadarbības veidošanas ar ārvalstīm pamatnosacījums. Tiesiskā regulējuma trūkums vai nepilnības, kā arī nepareiza tā piemērošana, rada disonansi ar atbildīgo izmeklēšanas iestāžu praksi speciālo izmeklēšanas darbību veikšanā. Speciālo izmeklēšanas darbību tiesiskā regulējuma un nodokļu un muitas policijas kompetences izpēte un analīze ir būtisks instruments esošā tiesiskā regulējuma problēmu apzināšanai un identificēšanai, kā arī priekšlikumu izstrādāšanai problēmu novēršanai. Pētījuma hipotēze: Esošais kriminālprocesuālais normatīvais regulējums speciālā izmeklēšanas eksperimenta un sakaru līdzekļu kontroles veikšanai satur nepilnības un nenodrošina efektīvu pirmstiesas izmeklēšanas norisi. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt speciālā izmeklēšanas eksperimenta un sakaru līdzekļu kontroles normatīvo regulējumu un to piemērošanu nodokļu un muitas policijas pārvaldes praksē, apzināt esošās problēmas un piedāvāt risinājumu izpētītajām problēmām. Pētījuma objekts – nodokļu un muitas policijas pārvalde kā valsts pārvaldes iestāde, kam uzticēts realizēt virkni sabiedrībai svarīgu funkciju un uzdevumu. Pētījuma priekšmets – nodokļu un muitas policijas pārvaldes darbības speciālo izmeklēšanas darbību pielietošanā. Darba struktūra: Darbs sastāv no ievada, trijām nodaļām, kā arī noslēgumā izteiktiem secinājumiem un izvirzītajiem priekšlikumiem, kopā uz 65 lapām, izmantojot 49 literatūras un citus avotus. Bakalaura darba pirmajā daļā autors analizēs muitas lietu administrēšanas aktualitāti mūsdienās, otrajā nodaļā autors raksturs speciālā izmeklēšanas eksperimenta veikšanas kārtību, savukārt trešajā nodaļā- sakaru līdzekļu veikšanas kārtību. Teorētiskais un praktiskais ieguvums no pētījuma rezultātu izmantošanas izriet no tā, ka pētījumā ir parādīta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes darbības efektivitātes ciešā saistība ar pilnvērtīgu izmeklēšanas funkciju veikšanu.
Keywords Speciālā izmeklēšanas eksperimenta un sakaru līdzekļu kontroles veikšanas izvērtējums kriminālprocesā
Keywords in English Evaluation of Implementation of a Special Investigative Experiment and Control of the Means of Communication in Criminal Procedure
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 15.05.2022 22:06:47