Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Kriptovalūtas tirgus nodokļu administrēšanas potenciālie riski Latvijā un to novēršana”.
Title in English “Potential Risks of Tax Administration of Cryptocurrency Market in Latvia and their Prevention”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor Sandra Bāliņa
Reviewer Andželika Vilks, VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Juridisko personu nodokļu risku izvērtēš. daļas vadītāja
Abstract Bakalaura darba aktualitāte ir saistāma ar to, ka tajā ir pētīta kriptovalūtas tirgus nodokļu administrēšanas potenciālo risku parādīšanās un to novēršana problēmu samazināšanai, kas saistāmas ar nodokļu nemaksāšanu, uzticību, volatilitāti,kriptovalūtas tiesību statusa noteikšanu, aizliegumiem atsevišķās valstīs un informācijas uzbrukumu riskiem. Bakalaura darba mērķis: izpētīt potenciālus kontroles riskus kriptovalūtas tirgus nodokļu administrēšanā Latvijā, izvirzīt būtiskākās problēmas un izstrādāt priekšlikumus, kas veicinātu Valsts ieņēmumu dienesta darbības efektivitāti. Tēmas izvēle prasa sekojošu problēmu analīzi: 1. Kriptovalūtas tirgus un tā apgrozījumu izpēte. Uz teorētisko pamatojumu bāzes tiek analizēta gan Latvijas prakse, gan arī pasaules tendences šajā jomā; 2. Nodokļu specifikas un kriptovalūtas funkcionēšanas pamatprincipu analīze. Teorētiskais tēmas izpētes pamatojums tika pielāgots aktuālās ekonomiskās situācijas prasībām; 3. Konstatēti potenciāli kontroles riski kriptovalūtas tirgus nodokļu administrēšanā; 4. Noformulēta metodiskā pieeja risku novēršanai un nodokļu administrēšanas pilnveidošanai. Izstrādāti grozījumi likumos. Tiek savienoti teorētiskie pamatojumi un praktiskie ceļi kriptovalūtas tirgus nodokļu administrēšanas potenciālo risku Latvijā samazināšanai. Bakalaura darba objekts: piemērotais iedzīvotāju ienākuma nodoklis kapitāla pieaugumam un saimnieciskās darbības veicējiem. Bakalaura darba priekšmets: IIN piemērošana fiziskās personas darbībai ar kriptovalūtu. Līdzšinējā pieredze pierādījusi, ka kriptovalūtu un ar to saistīto tehnoloģiju izmantošana ir vienlaikus ļoti daudzsološa un problemātiska. Līdz ar to risku un problēmu novēršanas stratēģija nodokļu administrēšanā pastāv globālajā, reģionālajā un nacionālajā līmenī, kurā plānošanā un izpildē ir iesaistītas gan dažādas valsts pārvaldes iestādes, gan pašvaldības un nevalstiskās organizācijas. Būtu jāveicina aktīvāka kriptovalūtas tēmas koordinācija ar iesaistītajām nozarēm un dažādām institūcijām, kā arī jāpilnveido nodokļu administrēšanas process. Kā darba novitāte ir uzskatāmi autora priekšlikumi par to, ka efektīvākie instrumenti risku samazināšanai ir jaunas digitālās tehnoloģijas ieviešana, regulējumu harmonizēšana, citu valstu prakses pieņemšana un VID jaunas nodaļas zveidošana. Darba apjoms: 58 lpp, 4 nodaļas, 11 apakšnodaļas, 6 attēli, 2 tabulas, 65 izmantotās literatūras avoti, 1 pielikums.
Keywords kriptovalūtas tirgus, kriptovalūta, nodokļu administrēšanas riski
Keywords in English cryptocurrency market, cryptocurrency, tax administration risks
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 15.05.2022 06:01:57