Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas risinājumu analīze”
Title in English “Analysis of Solutions for Preventing Money Laundering”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor Normunds Rudzītis
Reviewer Edijs Ceipe
Abstract Bakalaura darba nosaukums ir “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas risinājumu analīze”. Mūsdienās ir svarīgi izveidot efektīvus mehānismus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanai, lai ne tikai aizsargātu valsts finanšu sistēmas stabilitāti, bet arī nodrošinātu valsts līdzekļu pareizu izmantošanu. Naudas atmazgāšana ir smags noziegums, kas ietekmē ekonomiku kopumā, ta kavē sociālo, ekonomisko, politisko un kultūras attīstību valstī un visā pasaulē. Pasaules globalizāciju pavada starptautiskās un vietējās ēnu ekonomikas izaugsme, ko veicina nelikumīgas darbības. Palielinoties ēnu ekonomikai, pieaug pieprasījums pēc noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, kas savukārt rosina nelikumīgu finanšu infrastruktūru veidošanos. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt muitas nozīmi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai izvirzīti šādi uzdevumi: 1. Izprast noziedzīgi iegūtu līdzekļu jēdzienu un būtību; 2. Izpētīt noziedzīgi iegūtu līdzekļu izcelsmi un krāpšanas shēmas; 3. Izpētīt pasaulē, Eiropā un Latvijā pieņemtos reglamentējošos normatīvos aktus par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pasākumiem; 4. Analizēt muitas lomu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanā un novēršanā. Bakalaura darbs sastāv no 4 nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek aprakstīts noziedzīgi iegūtu līdzekļu un legalizācijas jēdziens. Otrajā nodaļā aprakstītas noziedzīgi iegūtu līdzekļu shēmas muitas jomā. Trešajā nodaļā aprakstīti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai ieviestie pasākumi pasaulē, Eiropā un Latvijā. Ceturtajā nodaļā aprakstīta muitas nozīme noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā, kā arī izklāstīti ieteikumi tās uzlabošanai. Bakalaura darba apjoms ir 62 lapaspuses. Bakalaura darbs sastāv no četrām daļām, izstrādātiem secinājumiem un priekšlikumiem. Bakalaura darbā iekļautas 3 tabulas un 14 attēli. Bakalaura darba izstrādē izmantoti 35 literatūras un informācijas avoti.
Keywords Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana
Keywords in English Prevention of money laundering
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 14.05.2022 18:16:32