Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Management in international business
Title in original language Saistība starp studentu kredītu parādu un studentu dzīves iznākumiem: absolventu salīdzinājums starp dažādām izglītības jomām
Title in English The Relationship between Student Debt and Student Outcomes: a Comparison between Graduates of Different Fields
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor Inese Muzikante
Reviewer Andrejs Jakobsons
Abstract Šis pētījums pēta saistību starp studentu kredītu parādiem un studentu dzīves rezultātiem, salīdzinot dažādu nozaru absolventus Latvijā. Ir pierādīts, ka augstākās izglītības iegūšana ir izdevīgs veids, lai gūtu panākumus dzīvē. Iegūtais grāds cilvēka dzīvei pievieno kā finansiālus, tā arī citāda veida ieguvumus. Tāpēc, ka tas ir uzskatāms par finansiālu ieguldījumu savā nākotnē, vairums gadījumos ir nepieciešami naudas līdzekļi, lai to izdarītu. Latvijā ir pieejami Studentu kredīti, kas piedāvā iespēju ņemt finanšu kredītu, lai segtu radušās izmaksas. Datu analīze šajā rakstā ir veidota pēc Amerikas Advokātu asociācijas aptaujas, lai izpētītu un analizētu, kā dažādu jomu absolventi, kuriem ir studentu parāds, ir sasnieguši pieaugušo dzīves pagrieziena punktus, piemēram, tādus kā automašīnas, mājas/ dzīvokļa iegādāšanās, stāšanās laulība un bērnu laišana pasaulē. Izmantotā aptauja ir iekļauta pielikumā. Šis pētījums modelē iespējamos studentu dzīves rezultātus 5 dažādās izglītības jomās. Atšķirību kontekstā starp dažādiem studiju virzieniem šajā darbā atklājas, ka absolventi, kuri ir studējuši dārgākās studiju programmās un līdz ar to ir uzkrājuši lielākus parādus, mēdz nākotnē pelnīt vairāk nekā tie, kuri grādu ieguvuši lētākās studiju programmās. Rezultāti, kas apkopoti 3 tabulās un 1 grafikā, atklāj būtiskas atšķirības tajā, cik lielā mērā dažādu jomu absolventi piekrīt, ka dažu dzīves mērķu īstenošana bija jāatliek uz vēlāku. Visvairāk tika skartas izglītības jomas, kurām ir zemāki ienākumi. Saskaņā ar citos pētījumos konstatēto, šis pētījums atklāj, ka laulības un bērnu plānošana ir tie divi dzīves pagrieziena punkti, kurus būtiski ietekmēja studentu parāds.
Keywords Studentu/ studiju parāds, kredīts, absolventi, studiju virzieni, atskaites punkti, pieaugušo dzīves rezultāti, ienākumi
Keywords in English Student/ Study debt, loan, graduates, fields of study, milestones, adult life outcomes, income
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 18.04.2022 16:36:08