Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Business Finance
Title in original language Turcijas biržas sarakstā iekļauto uzņēmumu darbības rezultātu kvalitātes novērtējums.
Title in English Assessment of earning quality of Turkish listed companies.
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Nataļja Lāce
Reviewer Ilze Sproģe
Abstract Maģistra darba autors: Murads Gulijevs. Maģistra darba zinātniskais vadītājs: RTU profesore, Dr.oec Natalļja Lāce. Maģistra darba temats: Turcijas biržas sarakstā iekļauto uzņēmumu darbības rezultātu kvalitātes novērtējums. Maģistra darbs rakstīts: angļu valodā, tas sastāv no ievada, pētījuma teorētiskā ietvara, pētījuma metodoloģijas, empīriskās daļas, secinājumiem un ieteikumiem. Darba apjoms ir 85 lappuses, un tajā ir 11 attēli, 7 tabulas un 9 formulas. Literatūras sarakstā un avotu sarakstā ir iekļauti avoti angļu valodā. Darbā ir divi pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Pēc Benesh M-score modeļa un uzkrāšanas koeficienta piemērošanas 25% Turcijas uzņēmumu, kurus revidē KGK publiskās uzraudzības institūcija, tika konstatētas manipulācijas un zema peļņas kvalitāte. Pamatojoties uz bilances uzkrājumiem, manipulācijas nebija konstatētas visos 20 uzņēmumos. Kopš grāmatvedības skandāla pasaules vadošajos uzņēmumos līdz mūsdienām varam droši apgalvot, ka uzņēmumu finanšu darbības caurskatāmība ir palielinājusies, pateicoties Turcijā izveidotajai auditoru asociācijai KGK. Acīmredzot šķiet, ka KGK loma neatkarīgas revīzijas un neatkarīgo auditoru pienākumos un pienākumos būs faktors, kas noteiks iestādes un Turcijas valsts nākotni. Atbilstoši iegūtajiem rezultātiem redzams, ka KGK ir pozitīvi ietekmēts gan attiecībā uz revīziju, gan revidentu darbību un īpaši jāuzlabo peļņas vai zaudējumu aprēķina un naudas plūsmas kvalitāte. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Murads Gulijevs (2022). “Turcijas biržas sarakstā iekļauto uzņēmumu darbības rezultātu kvalitātes novērtējums” Maģistra darbs Rīga: RTU, Studiju programma “Uzņēmējdarbības finanses” 2022.
Keywords manipulācijas, peļņas kvalitāte, KGK, Beneish modelis, Turcijas uzņēmums
Keywords in English manipulation, earnings quality, KGK, Beneish model, Turkish company
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 04.03.2022 14:47:16