Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Aviation Transport
Title in original language Faktori, kas ietekmē Šrilankas aviācijas nozari ar īpašu atsauci uz Šrilankas nacionālo pārvadātāju.
Title in English Factors Affecting the Sri Lankan Aviation Industry with Special Reference to the Sri Lankan National Carrier.
Department
Scientific advisor Vjačeslavs Lapkovskis
Reviewer Ali Arshad
Abstract Šī pētījuma galvenais mērķis ir izpētīt dažādus faktorus, kas ietekmē Sri Lankan Airlines pasažieru apmierinātību, un izmantot iegūtos rezultātus, lai iegūtu darbības vērtības piedāvājumu, lai atgūtu aviokompānijas zīmola konkurētspēju. Šī pētījuma mērķis ir arī izpētīt attiecību veidu un raksturu starp katru mainīgo, lai to varētu izmantot pasažieriem piedāvātajā stratēģiskās darbības vērtības piedāvājumā. Šis pētījums ievēro ontoloģisku nostāju ar pozitīvismu kā galveno filozofiju ar deduktīvu pieeju pētījumam. Datu vākšanā izmantotā stratēģija ir aptaujas stratēģija ar monometodes kvantitatīvā pētījuma izvēli. Ar šķērsgriezuma laika horizontu šī pētījuma galvenais datu vākšanas rīks ir anketa. Apkopotie dati tiek glabāti Excel lapā un tiek izmantoti regresijas analīzei, kā arī korelāciju izpētei, lai pētītu attiecības starp mainīgajiem. Pētījuma rezultāti atklāj, ka zīmola nosaukumam un tēlam, apkalpes veiktspējai un pakalpojumu kvalitātei ir būtiska pozitīva saikne ar klientu apmierinātību, savukārt drošība un drošība ir demonstrējusi mērenu pozitīvu saistību ar klientu apmierinātību. Pētījumā arī ieteikts Sri Lankan Airlines inženieru komandai veikt vairāk pētījumu un izstrādi un izmantot tādus vērtības punktus kā sejas atpazīšanas sistēmas uzstādīšana, lai atpazītu atkārtotus klientus, kas palīdzēs personalizēt pakalpojumus, lai palielinātu lojalitāti, kā arī saīsinātu izpildes laiku un kavēšanās, lai saglabātu augstu zīmola tēlu un aviokompānijas reputāciju.
Keywords Šrilankas aviosabiedrības, darbība, aviokompāniju efektivitāte, pakalpojumu kvalitāte, konkurences priekšrocības, Faktori, kas ietekmē Šrilankas aviācijas nozari
Keywords in English sri lankan airlines, operations , airline efficiency, service quality , competitive advantage, Factors Affecting the Sri Lankan Aviation Industry
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 23.02.2022 13:29:02