Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language Zaļā kursa ietekmes analīze uz ilgtspējīgu ekonomisko attīstību Eiropas Savienībā
Title in English Analysis of the impact of Green transition on sustainable economic development of the EU
Department
Scientific advisor Ilze Judrupa
Reviewer Asoc.prof.J.Eriņa.
Abstract Bakalaura darba tēma ir "Zaļā kursa ietekmes uz ES ilgtspējīgu ekonomisko attīstību analīze" Darba autors ir Vilol Joshi un darba vadītāja - Asoc.prof., Dr.oec. Ilze Judrupa. Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot Zaļā kursa ietekmi uz ES ilgtspējīgu ekonomisko attīstību. Sākumā tika veikts pētījums par ilgtspējīgas attīstības koncepciju, izprotot tās būtību un nepieciešamību pēc ilgtspējīgas attīstības, ņemot vērā pašreizējo scenāriju, kā arī pētījums par esošo politiku ietekmi, kas noteica pamatojumu ilgtspējīgas attīstības mērķu izvirzīšanai un indeksa aprēķināšanai saistībā ar politiko ietvaru. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām, pirmajā daļā ir ilgtspējīgas attīstības un zaļās pārejas teorētiskais apraksts un definīcijas. Izpratne par galvenajiem ilgtspējīgu attīstību ietekmējošiem ekonomiskajiem faktoriem un aprites ekonomikas kā ilgtspējīgas attīstības sastāvdaļas izpēte. Nākamajā apakšnodaļā tiek pētīta zaļās ekonomikas teorija, tās definīcijas un loma zaļajā ekonomikā. Šajā nodaļā pētīta ilgtspējīgas attīstības saistība ar ES Zaļo kursu. Analītiskajā daļā tiek analizēti ilgtspējīgas attīstības mērķu rādītāji ES, kā arī četrās izvēlētajās valstīs. Eiropas Zaļā kursa un ilgtspējīgas attīstības mērķu rādītāji tiek salīdzināti savā starpā, lai labāk izprastu politikas ietekmi uz zaļo pāreju saistībā ar ilgtspējīgas attīstības mērķu progresu. Eiropas Zaļais kurss ir jāuzskata par pārdales instrumentu, kas veicina investīciju izmaiņas un darbaspēka aizstāšanu kritiskās ekonomikas nozarēs, vienlaikus palīdzot visnelabvēlīgākajā situācijā esošajiem iedzīvotājiem visā dekarbonizācijas procesā. Politikas ietvaram ir tādi galvenie elementi kā sociālekonomiskās attiecības, ekonomiskā izaugsme un ilgtspējīga enerģijas ražošana un pārvaldība, kas mijiedarbojas ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Tādējādi mehānisms, kas savieno abus virzienus, būs produktīvs gan mērķu sasniegšanai, gan arī ES Zaļā kursa ietekme darbosies kā ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanas katalizators. Bakalaura darbā ir 75 lappuses, un tas sastāv no 19 attēliem, 7 tabulām un 2 pielikumiem.
Keywords Zaļais kurss, ilgtspējīgas attīstības mērķi, zaļā pāreja, ilgtspēja
Keywords in English Green Deal, Sustainable development Goals, Green Transition, Sustainability
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 07.02.2022 21:50:08