Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Ražošanas ēka ar biroja daļu Madonas novadā"
Title in English "Factory with an office part in the Madona district"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Andīna Sprince
Reviewer Genādijs Šahmenko
Abstract Izstrādātais kvalifikācijas darbs sastāv no divām daļām – bakalaura daļas ar pētniecisko sadaļu un inženierprojekta, kurā ietverti konstrukciju aprēķini. Bakalaura daļa izstrādāta, lai izpētītu ģeopolimēra betona un portlandcementa betona ilglaicīga lieces slogojuma ietekmi uz atgriezenisko un neatgriezenisko šļūdes pārvietojumu lielumu, kā arī tērauda un polivinilalkohola šķiedru ietekmi uz šļūdes pārvietojumiem ģeopolimēra un portlandcementa betonā. Bakalaura darba daļā veikta pieejamās zinātniskās literatūras izpēte par dažādām betonu īpašībām un šļūdes pārvietojumu pētījumiem, deformāciju ietekmējošiem faktoriem un eksperimentālo pārbaužu - testēšanas metodēm. Tāpat arī veikts eksperimentāls tests ģeopolimēra betona un portlandcementa betona sijām, nosakot ilglaicīgo pārvietojumu lielumu un attīstības raksturu. Pētnieciskajā daļā dots pielietotās eksperimentālās metodes detalizēts izklāsts, attēloti apstrādāti iegūtie eksperimentālie rezultāti, kas tika izanalizēti un pēc tam sniegti arī eksperimentālā pētījuma secinājumi. Inženierprojekta daļā apskatīta pārtikas ražošanas ēka ar biroja daļu Madonas novadā. Ēkā projektēti divi stāvi, kopējā lietderīgā stāvu platība – 4 825 m2, maksimālais ēkas augstums 11,06 m, būvtilpums - 36 825 m3. Ēkas nesošās konstrukcijas veido rāmja konstrukcija ar dzelzsbetona kolonnām, tērauda sijām un jumta kopnēm, starpstāvu pārsegumam izmantoti dobie dzelzsbetona paneļi. Ēkā izmantota seklo pamatu konstrukcija – stabveida un lentveida monolītā dzelzsbetona pamati. Inženierprojekta daļā sniegts vispārīgs objekta apraksts, kā arī izklāstīti arhitektūras risinājumi, plānojums, konstruktīvais izpildījums, dota inženierģeoloģija. Atbilstoši uzdevumam izvēlētas pamatvarianta šķērsrāmja trīs nesošās konstrukcijas - kopne, kolonna un stabveida pamatu konstrukcija, un veikti konstrukciju analītiskie aprēķini un pārbaudes, veikts to dimensionējums, kā arī apskatīti 2 savienojuma mezgli. Veikts vienas konstrukcijas inženierekonomiskais salīdzinājums. Doti arī objekta siltināšanas, hidroizolācijas, korozijas aizsardzības un ugunsdrošības risinājumi. Kā arī apkures, vēdināšanas, ūdensapgādes un kanalizācijas principiālie risinājumi. Inženierprojekta daļā aprakstīta arī galveno būvdarbu tehnoloģija, darba aizsardzība, teritorijas labiekārtojums, ugunsdrošības un vides aizsardzības pasākumi un sniegts detalizēts darbu organizācijas plāns, kalendārais plāns un ekonomiskais pamatojums. Darbs kopumā izklāstīts 184 lappusēs, tajā iekļauta 31 tabula un 91 attēls. Darbā izmantoti 64 literatūras avoti. Darba pielikumā pievienota projekta grafiskā daļa – 10 galvenie rasējumi, t.sk. kalendārais plāns, koptāme un 11 lokālās tāmes.
Keywords šļūdes izlieces, ģeopolimēra betons, šļūde lieces slogojumā
Keywords in English Creep displacements, geopolymer concrete, creep in bending
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 07.02.2022 12:23:58