Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Auto rezerves daļu noliktava ar biroja daļu Mārupē"
Title in English "Car spare parts warehouse with an office part in Marupe"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Sanita Rubene
Reviewer Rihards Gailītis
Abstract Diplomprojekts sastāv no divām daļām - zinātniski pētnieciskās daļas un inženierprojekta daļas. Zinātniski pētnieciskās daļas nosaukums ir “Betona nesagraujošā pārbaude. Ultraskaņas impulsu metodes pielietojums”, inženierprojekta nosaukums ir “Auto rezerves daļu noliktava ar biroja daļu Mārupē”. Pētījuma daļā tika apskatīti būvmateriālu nesagraujošās kontroles darbības principi un metodes; ultraskaņas impulsa darbības princips; šo metožu normatīvais regulējums; ultraskaņas mērierīču darbības principi, kas ir izmatoti, lai noteiktu būvmateriālu un būvkonstrukciju fizikāli-mehāniskas īpašības. Zinātniski pētnieciskā daļā arī ir apskātīti un analizēti dažādu zinātnieku grupu pētījumi par ultraskaņas testēšanu betona konstrukcijās, kuros ir apkopota jaunākā teorētiskā informācija par šo tēmu; ir izvirzītas hipotēzes, lai uzlabotu ultraskaņas testēšanas kvalitāti un rezultātu precizitāti; ir izstrādātas darba metodikas nesagraujošai pārbaudei ar ultraskaņas metodēm; ir sniegtas rekomendācijas darbībai ar ultraskaņas viļņu mēriekārtām. Savukārt viss iepriekš minētais tika analizēts un ir izdarīti atbilstoši secinājumi. Inženierprojekta daļā ir uzprojektēta noliktavas ēka ar biroja daļu, pēc spēkā esošiem normatīviem un likumiem. Ēka sastāv no divām dažādām daļām, kas atšķiras pēc funkcionālitātes. Ēkas nesošās konstrukcijas ir tērauda karkass uz dzelzsbetona pāļiem un seklājiem pamatiem. Inženierprojekts sastāv no arhitektūras daļas, kur tiek aprakstīti un pamatoti arhitektūras un siltumtehniskie risinājumi. Būvkonstrukciju inženierprojekta daļā tiek pamatota nesošo konstrukciju izvēle, kā arī tiek aprēķināta trīs galveno nesošo būvkonstrukciju nestspēja un veikta to dimensionēšana. Tehnoloģiskajā sadaļā ir izstradāts būvdarbu veikšanas plāns, 2 tehnoloģiskās kartes un būvniecības ģenerālplāns; aprēķinātas nepieciešamās būvmašīnas un pagaidu inženiertīkli; aprakstīta būvdarbu tehnoloģija, darba drošības pasākumi un kvalitātes kontroles prasības. Ekonomiskajā sadaļā ir izveidotas divas tāmes – lokāla un kopējā būvniecības izmaksu tāme, kā arī veikts ēkas galvenās būvkonstrukcijas 3 variantu ekonomiskais salīdzinājums. Diplomprojekta izstrādei ir izmantoti 45 literatūras un informācijas avoti latviešu, angļu un krievu valodā no dažādu zinātnisko datubāžu resursiem un no RTU zinātniskās bibliotēkas resursiem. Diplomdarbs ir uzrakstīts 150 lapas pušu apmērā ar 22 tabulām, 57 attēliem un 8 rasējuma lapām A1 formatā. Darbs ir uzrakstīts latviešu valodā.
Keywords Nesagraujošās pārbaudes; ultraskaņa; ultraskaņas impulsu metode; betons;dzelzsbetons.
Keywords in English Non-destructive testing; ultrasound; ultrasonic pulse method; concrete, reinforced concrete.
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 28.01.2022 12:48:59