Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Architecture
Title in original language Mūsdienīgu senioru namu projektēšanas principi: Laucienes pansionāta revitalizācija
Title in English Principles of Contemporary Senior House Design: Revitalization of Lauciene Nursing Home
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Agate Eniņa
Reviewer Pr. doc. Aldis Lapiņš
Abstract Maģistra darbā tiek apskatīti pētījumos balstīti dizaina principi mūsdienīgu senioru namu projektēšanā, vides faktoru ietekme uz cilvēkiem, kas sirgst ar demenci, kā arī jaunākās stratēģijas senioru aprūpē un dzīves kvalitātes uzlabošanā. Darba pirmajā daļā tiek aplūkoti jaunākie pētījumi ģerontoloģijā par kognitīvās funkcijas zudumu ar novecošanu saistītas demences rezultātā, slimības izpausmes un vides ietekme uz senioru garīgo, fizisko un sociālo veselību. Tiek salīdzināti esošie rīki un metodes vides skaidras uztveramības un pieejamības novērtēšanā un aplūkotas ilgstošas sociālās aprūpes un senioru namu projektēšanas stratēģijas, saistošās teorijas un vadlīnijas. Darba otrajā daļā tiek apkopoti pētījumos balstīti dizaina principi projektējot senioriem pieejamu, uztveramu un rehabilitāciju sekmējošu vidi. Tiek definēti galvenie mikroklimata veidošanas principi; dizaina principi vides pieejamībai un skaidrai uztveramībai; privātās telpas veidošanas principi; principi ārtelpas veidošanā. Tiek apskatīts šo principu praktisks pielietojums, kā arī to ietekme uz senioru veselību, patstāvību un kopējo dzīves kvalitāti. Darba trešajā daļā tiek analizēta ārzemju pieredze senioru namu būvniecībā, pielietotās plānošanas stratēģijas un to ietekme uz senioru dzīves kvalitāti un aprūpes sistēmas efektivitāti. Maģistra darbs ir rakstīts latviešu valodā, veidots 2 daļās, kas satur ievadu, 3 nodaļas, secinājumus, izmantoto informācijas avotu sarakstu, 62 ilustrācijas, kopumā 91 lappuse. Literatūras sarakstā ir 54 nosaukumi.
Keywords Senioru nami, pansionātu arhitektūra, demence, telpas uztvere, universālais dizains, vides novērtēšana, vides pieejamība
Keywords in English Senior housing, architecture for aging, dementia care, spatial perception, Universal design, environmental assessment, accessible design
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 24.01.2022 22:51:50