Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Produktivitātes paaugstināšanas pilnveidošanas projekts mazumtirdzniecības uzņēmumā
Title in English Project for productivity improving in a retail trade company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Ilze Sproģe
Reviewer Mg.oec. A.Matisone, Latvijas riska kapitāla asociācijas izpilddirektore
Abstract Bakalaura darba autore: Alīna Šerstņova Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: as.prof., Dr.sc.administr. Ilze Sproģe Bakalaura darba temats: Produktivitātes paaugstināšanas pilnveidošanas projekts mazumtirdzniecības uzņēmumā Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 60 lpp., tajā iekļauti 25 attēli, 19 tabulas, 16 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 20 avoti latviešu, 24 angļu, 1 krievu un 4 lietuviešu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba mērķis: izpētīt mazumtirdzniecības uzņēmuma SIA “Maxima Latvija” darbību un izstrādāt ieteikumus produktivitātes paaugstināšanai Bakalaura darba jautājums: Ar kādām darbībām var pilnveidot produktivitātes paaugstināšanas procesu mazumtirdzniecības uzņēmumā? Bakalaura darba uzdevumi: 1. Izpētīt un novērtēt SIA „Maxima Latvija” darbību, iekšējos dokumentus un zinātniskos informācijas avotus; 2. Izpētīt produktivitātes rādītājus Baltijas valstīs, nozarēs un uzņēmumā SIA “Maxima Latvija”; 3. Veikt aprēķinus, lai noteiktu produktivitātes rādītāju paaugstināšanas iespējas uzņēmumā SIA “Maxima Latvija”; 4. Veikt aptauju, lai noskaidrotu SIA “Maxima Latvija” klientu pašapkalpošanās kases aparātu izmantošanas paradumus; 5. Apkopot, analizēt un interpretēt pētījumā iegūtos datus, izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma produktivitātes palielināšanai. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā izstrādāti ieteikumi produktivitātes paaugstināšanai mazumtirdzniecības uzņēmumā, kurus var izmantot ne tikai SIA “Maxima Latvija”, bet arī citi mazumtirdzniecības uzņēmumi. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Šerstņova, A., Sproģe, I. (2022). Produktivitātes paaugstināšanas pilnveidošanas projekts mazumtirdzniecības uzņēmumā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 60 lpp.
Keywords produktivitāte, produktivitātes paaugstināšana, mazumtirdzniecība, rentabilitāte
Keywords in English productivity, productivity increase, retail, profitability
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 22.01.2022 17:49:58