Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Glābšanas darbu organizēšana un pilnveide ēku un būvju sagruvumos
Title in English Organization and Improvement of Rescue Works in the Collapse of Buildings and Structures
Department 22200 Institute of Labour and Civil Safety
Scientific advisor Kristaps kalvāns
Reviewer Juris Ļabis, Mg.sc.ing., Mg.iur.
Abstract Anotācija Diplomprojektu „Glābšanas darbu organizēšana un pilnveide ēku un būvju sagruvumos” izstrādāja Rīgas tehniskas universitātes inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba un civilās aizsardzības institūta Ugunsdrošības un civilās aizsardzības 2. kursa students Aleksejs Kudrjašovs. Pētījuma mērķis - izpētīt glābšanas darbu organizāciju ēku un būvju sagruvumos. Pētījuma hipotēze - veicot glābšanas darbus ēku un būvju sagruvumos, glābējiem jāprot operatīvi strādāt notikuma vietā, lai efektīvi glābtu cilvēku dzīvības, sniegtu tiem palīdzību, mazinātu materiālus zaudējumus un kaitējumu videi, lai to panāktu, glābšanas darbu vadītājam nepieciešams pēc iespējas ātrāk sakoncentrēt nepieciešamos spēkus un līdzekļus. Diplomprojekta izmantotas pētīšanas metodes: teorētiskā un empīriskā. Diplomprojekta apjoms ir 47 lappuses. Darbs satur 20 attēlus, 6 tabulas un 4 pielikumus. Izmantoti 14 literatūras un informācijas avoti. Darbs sastāv no 3 daļām un 11 nodaļām, 17 apakšnodaļām, kurās apskatīti ēku un būvju sagrūšanas faktori un iemesli, sagruvuma raksturojums, ēku un būvju sagruvumu statistikas dati, Latvijas fonda raksturojums un struktūra, cietušo un bojāgājušo statistika, glābšanas darbu organizācija sagruvumos, veikta nepieciešamo spēku un līdzekļu aprēķināšana atbilstoši metodikai un veikta esošās situācijas analīze. Pētījuma rezultātā ir izpētīta Latvijas Republikas dzīvojamā sektora struktūra, izstrādāta nepieciešamo spēku un līdzekļu aprēķināšanas metodika glābšanas darbu veikšanai ēku un būvju sagruvumos, veikta hipotētiskā trīs stāvu ēkas notikušā ēkas sagruvuma nepieciešamā spēku un līdzekļu aprēķināšana atbilstoši metodikai un rezultātu analīze. Pētījuma rezultātā secināts, ka lielākais cilvēku upuru un ievainoto skaits ir dzīvojamo māju sagruvumos. Dzīvojamām ēkām Latvijā, kuras uzceltas 1950. - 1960. gadā kalpošanas periods beigsies 2020. - 2030.gadā, tieši šajā laika periodā teorētiski var sākties dzīvojamo māju sagruvumi. Metodika ļauj operatīvi aprēķināt nepieciešamos spēkus un līdzekļus cilvēku glābšanai sagruvumos. Izdarot praktisko aprēķinu, autors secina, ka, veicot glābšanas darbus saskaņā ar metodiku, ir iespējams likvidēt sagruvumu 4 stundu laikā no darbu uzsākšanas un nepieciešamās tehnikas un darbinieku piesaistīšanas brīža.
Keywords Glābšanas darbu organizēšana un pilnveide ēku un būvju sagruvumos”nepieciešamo spēku un līdzekļu aprēķināšana atbilstoši metodikai un veikta esošās situācijas analīze.
Keywords in English Organization and improvement of rescue works in the collapse of buildings and structures
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 21.01.2022 12:25:19