Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Investīciju apguves problēmas nekustamā īpašuma investīciju un attīstības projektos Latvijas tautsaimniecībā
Title in English Investment acquisition problems in real estate investment and development projects in the Latvian economy
Department 22500 Institute of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics
Scientific advisor Auseklis Sarkans
Reviewer Dr.Gita Actiņa
Abstract Darba tēma ir “Investīciju apguves problēmas nekustamā īpašuma investīciju un attīstības projektos Latvijas tautsaimniecībā”. Darba galvenais mērķis ir izprast investīciju galveno motivāciju, lai pozitīvi uzlabotu Latvijas tautsaimniecības vispārējos rādītājus, kas sevī ietver ne vien ilgtspējību attiecībā uz iekšējiem aspektiem, bet arī eksporta virzienā. Ieinteresētajam investoram pie būvniecības ieceres realizācijas ir svarīga sakārtotā infrastruktūra, kas veicina ne vien būvniecības tirgus attīstību valstiskā līmenī, bet arī starptautiski. Darba pētījuma objekts ir investors, kas ieinteresēts investēt jaunas būvniecības ieceres izpildē. Pētījuma darba mērķis ir veikt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus efektīvai investīciju apguves sistēmai būvniecības procesos, kas labvēlīgi ietekmē ne vien investoru, bet arī sabiedrību. Galvenie darba uzdevumi ir noskaidrot un apzināt esošās normas un normatīvo bāzi, kas regulē būvniecības projektu vadību, pētīt funkcijas, kas iesaistītas projektu vadības procesos, noteikt un definēt atbildības būvniecības procesos, kas aprakstīts teorētiskā daļā. Analītiskā daļā galvenie darba uzdevumi ir precizēt, kā arī analizēt aktuālās problēmas, kas saistītas ar ēku būvniecību un būvniecības ieceres realizāciju, kuras jārisina pakalpojuma realizētājam, pārskatīt funkcijas, kas nodrošina projektu vadību un izvērtēt to efektivitāti, izvērtēt ietekmi, kuru nodrošina jaunās modernizācijas un digitalizācija būvniecības realizācijā, savukārt praktiskā daļā galvenais darba uzdevums ir izstrādāt aptauju būvniecības sniedzēju un ieinteresēto pušu sniedzējiem par būvniecības procesu realizāciju un aktuālajām problēmām, kā arī zaļā koridora ieviešanas lietderīguma izvērtēšana. Rezultātā veikti secinājumi un priekšlikumi būvniecības ieceres realizēšanas pilnveidei, kas veiksmīgi sekmētu kopējo ekonomisko stāvokli tautsaimniecībā un izvirzīti iespējamie problēmu risinājumi būvniecības ieceres realizācijas jomā. Galvenie informācijas avoti darba izpētei izmantoti - latviešu un ārzemju literatūra, standarti un normatīvie akti. Darbā ietvertas 2 tabulas un 28 attēli, 44 literatūras avoti. Darbs sastāv no 89 lapām. Darbs uzrakstīts latviešu valodā.
Keywords Investīciju apguves problēmas nekustamā īpašuma investīciju un attīstības projektos Latvijas tautsaimniecībā
Keywords in English Investment acquisition problems in real estate investment and development projects in the Latvian economy
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 19.01.2022 10:33:17