Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Medical Engineering and Physics
Title in original language Multimodālās optiskās attēlveidošanas stends klīnisko mērījumu veikšanai cilvēka ādas veidojumiem
Title in English Multimodal optical imaging stand for clinical measurements of human skin neoplasms
Department
Scientific advisor Māris Kuzminskis
Reviewer Talivaldis Freivalds, PhD, pētnieks, LU Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts, talivaldis.freivalds@lu.lv
Abstract Inženierprojekta mērķis ir izstrādāt, dažādās vietās uz cilvēka ķermeņa, pozicionējamu multimodālās optiskās attēlveidošanas stendu, kurā apvienotas 3 metodes - spektrālā attēlošana, fluorescences dzīves laika attēlošana un Ramana spektra joslu attēlošana, klīnisko mērījumu veikšanai veidojumiem uz cilvēka ādas. Inženierprojektā ir ietverts esošo pozicionēšanas mehānismu analogu apskats, salīdzinājums un analīze, kuri ir piemēroti mēriekārtu un multimodālo optisko attēlveidošanas stenda apvienošanai, papildus tam ir vairāku stendu un stiprinājumu apraksti. Uzdevuma analīze multimodālās optiskās attēlveidošanas stenda konstrukcijai un pozicionēšanas mehānismam. Tehniskais uzdevums multimodālās optiskās attēlveidošanas regulējama stenda konstrukcijas izstrādei un vadībai, kā arī tehniskais uzdevums pozicionēšanas mehānismam. Variantu salīdzinājums multimodālās optiskās attēlveidošanas regulējamā stenda konstrukcijas pozicionēšanas mehānismam un pozicionēšanas mehānisma stiprinājumam. Multimodālās optiskās attēlveidošanas stenda pozicionējamās atbalsta sistēmas konstrukcijas inženieraprēķini. Tehnoloģiskie aprēķini detaļas izgatavošanai multimodālās optiskās tehnoloģijas regulējama stenda konstrukcijas izveidošanai. Multimodālās optiskās attēlveidošanas regulējamā stenda konstrukcijas tehniskais apraksts, tai skaitā vadības apraksts. Multimodālās optiskās attēlveidošanas regulējamā stenda konstrukcijas izvietojums laboratorijā. Darba aizsardzības, civilās aizsardzības un vides aizsardzības pasākumi izmantojot un strādājot ar multimodālās optiskās attēlveidošanas stendu. Inženierprojekta noslēgumā ir veikti secinājumi un sniegtas rekomendācijas. Inženierprojekta rezultātā ir izstrādāts multimodāls optisks attēlveidošanas stends, kuram pielāgots stiprinājums un pozicionēšanas mehānisms, lai veiktu mērījumus. Inženierprojekta teorētiskās daļas apjoms ir 74 lapas latviešu valodā. Inženierprojekta teorētiskā daļa ietver 32 attēlus un 8 tabulas. Darba izstrādes laikā tika izmantoti 42 literatūras avoti. Grafisko daļu veido 7 rasējumi uz A1 formāta lapām, kā arī tehniskā specifikācija uz divām A4 formāta lapām.
Keywords Multimodāls optisks attēlveidošanas stends, pozicionēšanas mehānisms, mērījumi
Keywords in English Multimodal optical imaging stand, positioning mechanism, measurements
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 18.01.2022 13:24:16