Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Automobile Transport
Title in original language Pneimobiļa motors-transmisija
Title in English Pneumobile Engine-Transmission
Department
Scientific advisor Jānis Rudzītis
Reviewer Oskars Liniņš, RTU Mehānikas un mašīnbūves institūta prof.
Abstract Bakalaura darba ar projekta daļu nosaukums ir ‘Pneimobiļa motors-transmisija’’. Darba galvenais mērķis ir izanalizēt un izstrādāt visefektīvāko konstrukcijas risinājumu konkurētspējīga, četru riteņu pneimobiļa spēka pārvadam ar divu aizmugurējo riteņu piedziņu un divu pārnesumu pārslēgšanu, kurš var tikt savienots ar 2020. gada pneimobiļa rāmi, ievērojot sacensību organizatoru nodefinētos tehniskos un drošības noteikumus un sekojot bakalaura darba uzdevumiem. Pirms pneimobiļa motora – transimisijas izstrādes tika analizēts, kādas būs vajadzīgās komponentes, lai izgatavotu konstrukciju, un to iekļaušana vienā korpusā. Aprēķinu sadaļā analizēts gaisa pretestības koeficients un dažādu pārnesumu skaitļu scenāriji konkrētai sacensību trasei. Noteikti projekta riski videi, kā arī konstruēšanas darba aizsardzības riski un to preventīvie pasākumi. Pētījumu sadaļā aprakstīts kā ir iespējams izmantot matemātisko modeli pneimobiļa veiktspējas aprēķinam. Lai atvieglotu projekta izstrādi, tika sastādīti darba uzdevumi: 1. Aprēķināt pneimobiļa motora – transmisijas vajadzīgos pārnesuma skaitļus, ņemot vērā XIV Starptautiskās pneimobiļu sacensību trases formātu un disciplīnas. 2. Matemātiski analizēt maksimālos pneimobiļa motora – transmisijas veiktspējas parametrus. 3. Pēc veiktspējas parametru analīzes izstrādāt pneimobiļa motora – transmisijas korpusa konstrukciju, analizējot tā stiprību, izmantojot SOLDWORKS programmu. 4. Noslēgumā apkopot pneimobiļa motora – transmisijas finansiālo daļu, kur tiek aprēķināti dažādi scenāriji, t.i, kad projekts tiek konstruēts neatkarīgi no universitātes utt., un pēc tam izteikti secinājumi par konstrukcijas uzbūvi, galvenajām atziņām par darba nodaļām. Galvenie informācijas avoti, lai spētu kvalitatīvi izstrādāt darbu, sastāv no publikācijām, dažādiem internetā pieejamajiem resursiem, pieredze no iepriekšējo gadu pneimobiļu konstruēšanas un projekta izstrādes, un studiju gaitā izmantotajiem mācību līdzekļiem un palīgmateriāliem. Darbs sastāv no grafiskās un apraksta daļas, kura ietver 10 sadaļas, kurās atrodas 57 attēli, 14 grafiki, 12 tabulas un 116 lapas. Grafiskā daļa sastāv no 12 A1 rasējuma lapām, no kurām tās ir izmantotas detaļu rasējumiem, tehnoloģiskajām kartēm, specifikāciju lapām, mazāku konstrukcijas mezglu kopsalikumu rasējumiem, un A0 formāta lapas kopskata rasējumam.
Keywords pneimobilis, pneimatiskais cilindrs, piedziņa, motors, transmisija, veiktspēja, diferenciālis, pārnesumu pārslēgšana
Keywords in English pneumobile, pneumatic cylinder, drive, engine, transmission, performance, differential, gearshift
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 14.01.2022 16:17:01