Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Ilgtspējīgas pilsētplānošanas un projektēšanas pilnveide Latvijā
Title in English Improvement of sustainable urban planning and design in Latvia
Department 22500 Institute of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics
Scientific advisor Kristīne Fedotova
Reviewer Mg.oec. Jānis Zvirgzdiņš
Abstract Pašlaik aptuveni 75% Eiropas iedzīvotāju dzīvo pilsētās, un šī ir pieaugoša tendence. Pašvaldībām ir liela nozīme ilgtspējas stratēģiju īstenošanā un vides aizsardzībā. Daudzas pašvaldības ir uzsākušas pašas savas iniciatīvas, izstrādājot inovatīvas pieejas sabiedrības līdzdalībai vides aizsardzībā, kā arī integrējot sociāli ekonomisko un vides jomu. Ilgtspējīgas attīstības plānošana un pārvaldība prasa izpratni par saikni starp vidi un cilvēka darbību, kā arī veicina visu sabiedrības grupu līdzdalību lēmumu pieņemšanā. Latvijā nav atsevišķas pilsētpolitikas attiecībā uz pilsētu attīstības jautājumiem, un izaicinājumi ir reģionālās politikas daļa.
Keywords Ilgtspējīga izaugsme, Saglabāšana, Pilsētas attīstība, Atkritumu apsaimniekošana, Urbanizācija, Vides degradācija, Industrializācija, Lauku progress, Patēriņa modeļi, Globalizācija, Telpiskā attīstība, Mobilitātes iespējas, Ilgtspējīga evolūcija, Riska zonu plānošana, Sociālā infrastruktūra, Detroitas teritoriju atjaunošana, Daudzcentriskā rāmja darbs, Mājokļi par pieņemamu cenu, Izturības novērtēšana, Ilgtspējīga pilsētu atjaunošana, Demokrātiskais plānošanas process, Pilsētas atjaunošana
Keywords in English Sustainable Growth, Conservation, Urban development, Waste Management, Urbanization, Environmental Degradation, Industrialization, Rural Progress, Consumption Patterns, Globalization, Spatial Developments, Mobility Opportunities, Sustainable Evolution, Planning Risks Zones, Social Infrastructure, Renovation of Detroit Territories, Multi Centric Frame work, Affordable Housing, Assessing Resilience, Sustainable Urban Regeneration, Democratic Process of Planning, Urban Rejuvenation
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 14.01.2022 14:19:21