Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language "Bezdarba problēmas un to iespējamie risinājumi Latvijas reģionos"
Title in English „Problems of unemployment and their possible solutions in the regions of Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Lekt. I.Judrupa
Reviewer
Abstract Bakalaura darba nosaukums ir Bezdarba problēmas Latvijas reģionos un to iespējamie risinājumi. Bakalaura darba autors ir Inga Kurme. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām. Pirmās daļas nosaukums ir bezdarbs, kur ir pētīts bezdarbs no teorijas aspekta: pētīti bezdarbs rādītāji Latvijā, bezdarba klasifikācija, inflācijas un bezdarba sakarība. Aprakstīti bezdarba izraisītās sociālekonomiskās sekas, Latvijas darba tirgus institūcijas un nodarbinātības politikas plānošanas dokumenti. Otrajā bakalaura darba daļā izstrādāta bezdarba tirgus analīze Latvijas plānošanas reģionos, laika posmā no 2002.g. līdz 2009.g., atsevišķos rādītājos līdz 2010.g. aprīlim: analizēti galvenie seši bezdarba rādītāji, pēc kuriem vislabāk ir iespējams spriest par bezdarba problēmu (ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits, darba meklētāja jeb bezdarbnieka skaits, standartizētais bezdarba līmenis, reģistrēto bezdarbnieku skaits, bezdarba līmenis un darba tirgus spriedzes rādītājs), aprēķināti šo bezdarba rādītāja apakšindeksi un apkopojošais bezdarba indekss. Bakalaura darba otrās daļas noslēgumā aprakstīti un analizēti 2008.g. un 2009.g. ieviestie bezdarba samazināšanas pasākumi, izvērtēti pasākuma efektivitāte, trūkumi un plānotās izmaiņas 2010.gadā. Bakalaura darbā ir secināts, kad bezdarba problēma, kas pastāv Latvijā uz doto brīdi ir ļoti nopietna, jo, ja bezdarba līmenis 2002.gadā bija 7,6 %, sastādot aptuveni 90 000 iedzīvotāju, tad līdz 2010.gada aprīlim tas ir palielinājies par 9,5 procentpunktiem līdz 17,1 %, tagad jau sastādot aptuveni 190 000 iedzīvotāji, kas palikuši bez iztikas avota. Aprēķina gaitā, izmantojot bezdarba indeksu ir izdevies Latvijas plānošanas reģionus sarindot pēc bezdarba problēmas nopietnības visā analizējamā laika periodā. Bezdarba indekss parāda, to, kad vislabākā situācija ir Rīgas plānošanas reģionā. Šajā reģionā bezdarba līmenis ir zemākais. Kā nākamais reģions, kuru bezdarba problēma ir nopietnāka, ir Kurzeme, tad seko Zemgale un Vidzeme. Vissliktākā situācijā nonākušais Latvijas reģions ir Latgales plānošanas reģions. Šajā reģionā bezdarba problēma ir visnopietnākā, tur cilvēkiem atrast jaunu darbu ir gandrīz neiespējami. Bakalaura darba noslēgumā ir autora secinājumi par bezdarba problēmu Latvijas plānošanas reģionos un priekšlikumi problēmas samazināšanai, piemēram, to, ka Latvijai vajadzētu rast iespēju dot nodokļa atlaides uz noteiktu laiku, tiem uzņēmumiem, kas rada jaunas darba vietas jauniešiem, vai neatlaiž darbiniekus no darba, bet samazina darba stundas. Kā arī valstij vajadzētu veicināt mazo un mikro uzņēmumu veidošanos. Kopumā bakalaura darbs sastāv no 60 lapaspusēm ar 17 attēliem un 12 tabulām.
Keywords bezdarbs
Keywords in English unemployment
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 19.04.2011 10:49:19