Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Sociālās uzņēmējdarbības problēmas un iespējamie risinājumi Indijā.
Title in English Social Entrepreneurship Problems and Possible Solutions in India.
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Rita Greitāne
Reviewer Docente Dr. oec. A. Roša
Abstract Maģistra darba autors: Anas Abdurahiman Puthan Purakkal Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., Docente. Rita Greitane Maģistra darba temats: Sociālās uzņēmējdarbības problēmas un iespējamie risinājumi Indijā Maģistra darbs rakstīts: Tas sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un ieteikumiem, un tas ir uzrakstīts angļu valodā. Darbs ir 97 lappuses garš, un tajā ir 34 attēli, 27 tabulas, 5 vienādojumi, literatūras saraksts un avotu saraksts ar 35 atsaucēm angļu valodā. Šajā darbā ir desmit lappušu pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Kā instruments kvantitatīvu un ilgtermiņa sociālo pārmaiņu sasniegšanai sociālā uzņēmējdarbība ir ieguvusi lielāku nozīmi. Šī maģistra darba mērķis ir sniegt teorētiskas zināšanas par problēmām, ar kurām saskaras sociālā uzņēmējdarbība Indijā, kā arī iespējamos risinājumus. Tomēr pētījums iesaka uzlabot Indijas sociālās uzņēmējdarbības vidi. Tika izveidota sistemātiska anketa un veikta aptauja, pamatojoties uz literatūras pētījuma atziņām. Tas tika pretstatīts un izpētīts, un tika atklātas pazīmes, kas ietekmē sociālo uzņēmēju izaugsmi un labklājību. Būtiskākās pazīmes tika identificētas, izmantojot faktoru analīzi, izmantojot SPSS programmatūru. Pēc faktoru analīzes tika identificētas piecas sastāvdaļas: sociālo uzņēmēju domāšanas veids, darbības faktori, secīgie faktori, valdības un nodarbinātības faktori, investīciju un finanšu faktori tika atlasīti no 20 komponentiem. Izmantojot šos komponentus, ir piedāvāts sociālo uzņēmēju attīstības un labklājības modelis. Izvirzītas galvenās atziņas un efektīvi ieteikumi sociālajiem uzņēmējiem labvēlīgas vides veidošanai. Izstrādātā anketa ir iekļauta pielikumā. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Anas Abdurahima Puthen Purakkal, Docente., Dr. oec Rita Greitāne (2021). Sociālās uzņēmējdarbības problēmas un iespējamie risinājumi Indijā.Maģistra darbs. Rīga: RTU, Uzņēmējdarbības inženierzinātņu un vadības institūts, Studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība” 97 lpp.
Keywords Social entrepreneurship
Keywords in English Social entrepreneurship
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 12.01.2022 21:17:13