Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Ugunsdrošības pasākumu pilnveide daudzstāvu koka ēku būvniecībā
Title in English Fire Safety Measure Improvements in the Construction of the Wooden Multi-Storey Buildings
Department 22200 Institute of Labour and Civil Safety
Scientific advisor Māris Ziemelis
Reviewer Igors Ponomarjovs, Latvijas Ugunsdrošības asociācijas valdes loceklis, Mg.sc.ing.
Abstract Diplomprojekta nosaukums - Ugunsdrošības pasākumu pilnveide daudzstāvu koka ēku būvniecībā. Diplomprojekta mērķis ir izpētīt vai daudzstāvu koka ēku būvniecība var radīt augstāku apdraudējuma risku no ugunsdrošības viedokļa, aplūkot daudzstāvu koka ēku esošās pozitīvās un negatīvās tendences, kā arī sniegt konkrētus priekšlikumus ugunsdrošības pasākumu pilnveidei daudzstāvu koka būvēs. Analītiskajā daļā tiek analizēts normatīvais regulējums daudzstāvu koka ēkām. Analizētas projektēšanas un aprēķinu metodes, kas attiecās uz uguns iedarbi koka konstrukcijām. Izpētīts kā koka būvkonstrukciju projektēšanā ir pieļaujami izmantojamie alternatīvie risinājumi, kas atšķiras no Eirokodeksa standartu noteikumiem. Apskatīti Latvijā ražoto koka konstrukciju risinājumi. Apkopota un analizēta informācija un statistikas dati par notikušajiem ugunsgrēkiem koka ēkās un to radītajām sekām Latvijā. Teorētiskajā daļā tiek izpētīta Latvijas un citu valstu likumdošanas prasības ugunsdrošības jomā daudzstāvu koka ēku būvniecībā. Izpētīta daudzstāvu koka ēku būvniecības pieredze Latvijā un ēku ugunsdrošības risinājumi, apskatīti to tehniskie risinājumi un pastāvošie riski ugunsdrošības jomā, kā arī citu valstu daudzstāvu koka ēku būvniecības pieredze un to tehniskie risinājumi. Praktiskajā daļā tiek izskatīti risinājumi ugunsdrošības pasākumu pilnveidei daudzstāvu koka ēkās no Latvijas Republikas likumdošanas normatīvo aktu puses. Veikti aprēķini uguns ietekmei uz koka konstrukcijām saskaņā ar Eirokodeksa 5.daļas 1-2 sadaļas aprēķinu metodēm. Diplomprojekta apjoms: 68 lappuses tai skaitā 18 attēli, 10 tabulas, 9 formulas, 33 izmantotās literatūras un avotu saraksts un 4 pielikumi.
Keywords Ugunsdrošība, daudzstāvu koka ēku būvniecība
Keywords in English Fire Safety, wooden Multi-Storey Buildings
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 12.01.2022 13:28:37