Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language ''Elitēna tetrafluoretilana (ETFE) jumta membrānas pārklājuma risinājumu analīze''; inženierprojekts; ''Daudzstāvu daudzdzīvokļu nama jaunbūve Rīgā''
Title in English ''Analyse of Ethylene Tetrafluoroethylene Copolymer Roof Cladding Solutions''; Engineering Design Project ''Construction of a Multi-Storey Apartament Building in Riga''
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Aleksandrs Korjakins
Reviewer
Abstract ANOTĀCIJA Diplomdarbs izstrādāts Rīgas Tehniskajā universitātē, Būvniecības inženierzinātņu fakultātē, Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedrā. Diplomdarbs ir veidots no divām daļām : pētījuma un inženierprojekta daļas. Bakalaura darba pētnieciskas daļas tēma ir „Etilēna tetrafluoretilena (ETFE) jumta membrānas pārklājuma risinājumu analīze”. Darbā ir izskatīts materiāls ETFE, tā raksturojums un priekšrocības, kā arī tā pielietojums ēku būvniecībā un rekonstrukcijā. Aprakstīts eksperiments salīdzinot ETFE membrānas un stikla jumta segumus. Priekš tirdzniecības centra ēkas uzprojektētā jumta konstrukcija ar ETFE membrānu un veikti aprēķini ēkas kondicionēšanas un apkures izdevumiem abiem jumta seguma veidiem. Rezultātā veikts salīdzinājums un pieņemts lēmums par jumta konstrukcijas nomaiņas racionalitāti. Bakalaura darba pētnieciskas daļa: 43 lapaspuses, 3 tabulas, 41 attēli. Darba izstrādei izmantoti 9 literatūras avoti. Inženierprojekta tēma – „Daudzstāvu daudzdzīvokļu nama jaunbūve”. Projektā tiek atspoguļots projektēšanas un būvniecības process dzīvojamas ēkas jaubūvei. Inženierprojektā veikts galveno konstrukciju –monolītās bezsiju pagraba pārseguma plātnes, kolonnas un kolonnas pamata aprēķins. Projektā apskatīti principiālie inženierkomunikāciju risinājumi, siltināšanas un ugunsdrošības risinājumi, apskatīta būvdarbu organizēšana un tehnoloģija, kā arī vides un darba aizsardzība. Tehniski – ekonomiskais salīdzinājums veikts pagraba pārseguma konstrukcijām. Inženierprojekta galvenais mērķis ir izstrādāt tehniski – ekonomisku projekta risinājumu dzīvojamai ēkai, atbilstoši arhitektūras prasībām. Inženierprojekta daļa: 92 lapaspuses, 24 tabulas, 17 attēli, 20 literatūras avoti. Pielikumā: 9 A1 tehniskie rasējumi un kalendarais plans A0 formatā.
Keywords 'Elitēna tetrafluoretilana (ETFE) jumta membrānas pārklājuma risinājumu analīze
Keywords in English Analyse of Ethylene Tetrafluoroethylene Copolymer Roof Cladding Solutions
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 12.01.2022 11:42:10