Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Muitas kontroles pilnveidošanas iespējas pasta sūtījumiem”
Title in English “Possibilities for Improving Customs Control of Postal Consignments”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor Aldis Čevers
Reviewer Aivars Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Bakalaura darba „Muitas kontroles pilnveidošanas iespējas pasta sūtījumiem” mērķis bija izstrādāt priekšlikumus muitas kontroles pilnveidošanai pasta sūtījumu apstrādes procesā. Darbs strukturēts trijās daļās: sākumā tiek analizēti pasta sūtījumi, to piegādes veidu īpatnības un specifika, turpinot ar pasta sūtījumu muitas kontroles analīzi, kuras ietvaros tiek izpētītas muitas formalitāšu īpatnības attiecībā uz starptautiskajiem pasta sūtījumiem. Balstoties uz empīrisko pētījumu datiem, trešajā - nobeiguma nodaļā tiek sniegti uz iepriekšējās analīzes balstīti ieteikumi pasta sūtījumu apstrādes procesa uzlabošanai un optimizācijai muitas kontrolē. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, darbā tika analizēts Eiropas Savienības un nacionālais regulējums, izmantoti un aplūkoti interneta resursi, kā arī pētīti prakses laikā pieejamie materiāli, kā arī aplūkoti publicēti un nepublicēti VID materiāli, atbilstoši izvēlētajam tematam. Darba izstrādes laikā tika pielietota teleoloģiskā metode, salīdzinošā metode, statistiskā, analītiskā metode un deduktīvā metode. Kopējas darba apjoms ir 58 lpp. Tika izmantoti 34 informācijas avoti.
Keywords uitas kontroles pilnveidošanas iespējas pasta sūtījumiem
Keywords in English Improvements of Customs Control for Postal Items
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 11.01.2022 18:20:54