Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Elektroinstalācijas mērījumu nozīme un pilnveide ražošanas ēkās Latvijā
Title in English Importance and Improvements of Measurements of Electrical Installations in Production Plants
Department 22200 Institute of Labour and Civil Safety
Scientific advisor Uģis Vējš
Reviewer Aleksandrs Babra, Latvijas Ugunsdzēs.asoc., Mg.DA
Abstract Diplomprojekta darba autors: Raivis Lukažs Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: VUGD RRP priekšnieka vietnieks, Mg.da. Uģis Vējš Diplomprojekta tēma: „Elektroinstalācijas mērījumu nozīme un to pilnveidošana ražošanas ēkās Latvijā” (Importance and Improvements of Measurements of Electrical Installation in Production Plants). Diplomprojekta apjoms: Diplomprojekts sastāv no 72 lappusēm, Diplomprojekts satur 14 tabulas, 20 attēlus un 6 pielikumus. Diplomprojektā izmantotie materiāli: Diplomprojekta bibliogrāfiskajā sarakstā ir ietverti 58 informācijas avoti. Galvenie diplomprojekta aplūkotie jautājumi un rezultāti: Pētījuma mērķis ir izpētīt un praktiski pārbaudīt elektroinstalāciju vienā ražošanas ēkā Latvijā, veicot normatīvajos aktos noteiktus obligātus elektroinstalācijas mērījumus, analizēt iegūtus rezultātus un sniegt priekšlikumus to pilnveidošanai. Teorētiskajā daļā tiek analizēta kopējā ugunsgrēku statistika Latvijas Republikā no 2016.gada līdz 2020.gadam, izpētīta saistība starp ugunsgrēku skaitu un bojātas elektroinstalācijas aizdegšanos ražošanas ēkās, noskaidrots, kādi normatīvie akti reglamentē elektroinstalācijas būvniecību, ekspluatāciju un pārbaudi Latvijas Republikā, kā arī tiek sniegts ieskats elektroinstalācijas pārbaudes regulējumā citās četrās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Analītiskajā daļā tiek pētīta elektroinstalācijas pārbaudes nozīme ugunsgrēku risku mazināšanai ražošanas ēkā, tiek konstatēta vizuālās pārbaudes veikšanas metodika, kā arī tiek analizēta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktus kā obligāti veicamu mērījumu metodika un to nozīme ugunsdrošībā ražošanas ēkā. Praktiskajā daļā tiek analizēti ražošanas ēkā esošās elektroinstalācijas vizuālās pārbaudes rezultāti un praktiskā darba gaitā iegūto mērījumu rezultāti. Pamatojoties uz darbā veiktajiem pētījumiem, analīzi un konstatētajām problēmām, ir izstrādāti priekšlikumi, kā varētu uzlabot elektroinstalācijas pārbaudes, īpaši mērījumu veikšanas, metodiku. Tāpat ir izstrādāti priekšlikumi elektroinstalācijas pārbaudes veicēju kontrolei. Diplomprojektā tiek izmantota Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta operatīva darba analīzes dati, Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums, Būvniecības likums, Ugunsdrošības noteikumi, Ēku būvnoteikumi, Latvijas Energostandarti, Eiropas Apdrošinātāju asociācijas dati, Eiropas Ugunsdrošības alianses dati, kā arī internetā pieejami resursi. Diplomprojekta darbs ir uzrakstīts latviešu valodā
Keywords Elektroinstalācijas, mērījumu, ražošanas
Keywords in English Electrical instillation, Importance, Measurements
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 11.01.2022 12:48:50