Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Ātrās aprites patēriņa preču izvēli ietekmējošo faktoru identificēšana Indijas tirgū.
Title in English Identification of Factors Affecting Customer Behavior on Selection of Fast Moving Consumer Goods in Indian Market.
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Ieva Andersone
Reviewer Profesore Dr. oec. T. Tambovceva
Abstract Maģistra darba autor: Muhammed Salih Cheruvote Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., Assist. Prof. Ieva Andersone Maģistra darba temats: Ātrās aprites patēriņa preču izvēli ietekmējošo faktoru identificēšana Indijas tirgū Maģistra darbs rakstīts: ir uzrakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, 3 daļām, secinājumiem un ieteikumiem. Darba apjoms ir 115 lappuses, tajā ir 33 attēli, 27 tabulas, 22 formulas, bibliogrāfija un avotu saraksts satur 51 avotu angļu valodā. Darbam ir 8 lapas ar pielikumiem. Maģistra darba galvenie rezultāti: Šīpētījuma mērķis bija izprast faktorus, kas ietekmē klientu uzvedību, izvēloties ātras aprites patēriņa preces Indijas tirgū. Klientu pirkšanas uzvedības ietekmei ir izšķiroša nozīme, jo tās ir noteicošais faktors, piedāvājot preces un pakalpojumus, kas atbilst patērētāju interesēm, vienlaikus izvairoties no lieliem zaudējumiem uzņēmumiem. Viss sākas ar sekundāro datu vākšanu. Tas tika salīdzināts un analizēts, un tika atklāti elementi, kas ietekmē klientu pirkšanas paradumus. Kritiskākie faktori tika atklāti, izmantojot faktoru analīzi un SPSS programmatūru. Iegūtās sastāvdaļas tika izmantotas aptaujas anketas izveidošanai, kas pēc tam tika pārbaudīta. Klientu lēmumus par pirkumiem ietekmē dažādi mainīgie, tostarp komerciālie apsvērumi, zīmola identitāte, aktuālie notikumi, kopienas faktori un izpētes faktori. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: : Muhammed Salih Cheruvote, Assist. Prof., Dr. oec Ieva Andersone (2021). Ātrās aprites patēriņa preču izvēli ietekmējošo faktoru identificēšana Indijas tirgū. Maģistra darbs. Rīga: RTU, Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts, Studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 115 lpp.
Keywords consumer behavior, fast moving consumer goods,
Keywords in English consumer behavior, fast moving consumer goods,
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 11.01.2022 11:08:21