Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Blīva mazstāvu apbūve mūsdienu dzīvojamās vides kontekstā
Title in English Low-rise High-density Development in the Up-to-date Housing Environment
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Sandra Treija
Reviewer Mgr. arch. Santa Freimane
Abstract Mūsdienās dzīvojamās vides veidošanas principi iespējami ļoti daudzveidīgi, katram iedzīvotājam izvēloties sev piemērotāko dzīvojamās apbūves veidu. Iedzīvotāju skaitam palielinoties, īpaši pilsētās, arvien aktuālāks kļūst ilgtspējas jautājums. Pilsētu iedzīvotāji un to saimnieciskā darbība nodara vislielāko kaitējumu videi, tādējādi pilsētas ir vieta, kur ilgtspējīgiem risinājumiem ir vislielākā nozīme un ietekme planētas saglabāšanā. Ar blīvas mazstāvu dzīvojamās apbūves palīdzību iespējams veicināt ilgtspējīgu pilsētattīstību, mazināt pilsētu izplešanās risku un ar to saistītās problēmas, tajā pašā laikā apmierinot augošo pieprasījumu pēc kvalitatīvas un izteikti privātas dzīvojamās telpas. Pētījuma mērķis ir definēt blīvas mazstāvu dzīvojamās apbūves iezīmes un noteikt blīvas mazstāvu dzīvojamās apbūves nozīmi mūsdienu pilsētplānošanas un dzīvojamās vides veidošanas kontekstā. Pētījuma darbs var kalpot kā izziņu materiāls nozares speciālistiem, izvērtējot blīvas mazstāvu dzīvojamās apbūves attīstības iespējas un izstrādājot vai attīstot dzīvojamās apbūves projektus. Bakalaura darba rezultātā iegūti secinājumi par blīvas mazstāvu dzīvojamās apbūves raksturīgajām iezīmēm, apbūves nozīmi vēsturiskā un mūslaiku dzīvojamās vides kontekstā, kā arī tās nākotnes potenciālo attīstību. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām un 7 apakšnodaļām. Galvenās nodaļas: 1. Blīva mazstāvu dzīvojamā apbūve un tās nozīme; 2. Blīvas mazstāvu dzīvojamās apbūves veidošana; 3. Blīva mazstāvu dzīvojamā apbūve Latvijā. Darba kopējais apjoms ir 93 lapaspuses, darbā izmantoti 85 attēli, 113 informācijas avoti, izdarīti 10 secinājumi un pievienoti 3 pielikumi. Pielikumos pievienota iedzīvotāju aptaujas anketa, aptaujas rezultātu apkopojums un projektēšanas darba grafiskais materiāls.
Keywords blīva apbūve, mazstāvu dzīvojamā apbūve, rindu mājas, paklājveida apbūve, ilgtspēja
Keywords in English high density housing, low rise housing, terrace houses, courtyard houses, sustainability
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 10.01.2022 21:50:08