Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Vēlīnā funkcionālisma universālveikali mūsdienu Latvijas pilsētvidē
Title in English Late Modernist Supermarkets in the Contemporary Urban Space of Latvia
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Anita Antenišķe
Reviewer Mgr. arch. Luīze Marta Aizpurva
Abstract Bakalaura darba «Vēlīnā funkcionālisma universālveikali mūsdienu Latvijas pilsētvidē» mērķis ir apzināt un izpētīt Latvijas vēlīnā funkcionālisma universālveikalu arhitektoniski telpiskās iezīmes un to saglabāšanas un reģenerācijas problemātiku un iespējas. Pētījuma ietvaros apkopoti 70 Latvijas universālveikali, kas celti 20. gadsimta otrajā pusē un par kuriem datus var atrast periodiskajos izdevumos. Darba 1. nodaļā tiek analizēti universālveikalu veidošanās priekšnosacījumi un Latvijas vēlīnā funkcionālisma universālveikalu arhitektoniskās iezīmes. Darba 2. nodaļā tiek veikta analīze par to, kā universālveikalu ēkas iekļaujas pilsētvidē, kāds ir to šībrīža vizuālais un tehniskais stāvoklis un funkcijas. Darba 3. nodaļā tiek vērtētas universālveikalu ēku saglabāšanas, izmantošanas, revitalizācijas un reģenerācijas iespējas nākotnē, analizējot piemērus Latvijā un Eiropā. Pētījumā tiek secināts, ka universālveikali veidojušies kā industriālās pilsētas simbols. Lielākā daļa universālveikalu Latvijā celta 20. gadsimta piecdesmitajos un sešdesmitajos gados. 20. gadsimta sešdesmito gadu universālveikaliem raksturīgi prefabricēti elementi, funkcionālitāte un racionālitāte, septiņdesmito gadu universālveikalu iezīmes neatšķiras no sešdesmito gadu, bet astoņdesmitajos gados celtajiem veikaliem raksturīgs mazs logu daudzums un ķieģeļu izmantojums apdarē. Tirdzniecības telpas ir plašas, ar elastīgu plānojumu, iekārtotas pēc pašapkalpošanās principa, raksturīgas eksponētas konstrukcijas. Mūsdienās universālveikali, kas tiek izmantoti, ir labākā tehniskajā stāvoklī, bet vizuāli vai nu transformēti vai tiem veikta nozīmīga renovācija. Sabiedrībā valda dažādi viedokļi par to, vai universālveikali ir vērtīgas un saglabājamas ēkas. Kopumā universālveikalu atjaunošana un revitalizācija atzīstamas par pozitīvām, ja universālveikalu ēkām tiek dota jauna funkcija, tās iekļaujot mūsdienu pilsētvidē.
Keywords vēlīnais funkcionālisms, universālveikali, tirdzniecības centri, padomju modernisms, pēckara arhitektūra, atjaunošana, revitalizācija
Keywords in English functionalism, department stores, shopping malls, Soviet modernism, post-war architecture, renovation, revitalization
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 10.01.2022 21:39:51