Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Urbānais kopienas dārzs
Title in English Urban Community Garden
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Marts Švēde
Reviewer Dr. rer. nat. Lita Akmentiņa
Abstract Cilvēkam ir vajadzīga daba. Palielinoties urbanizācijai, cilvēka saikne ar dabu tiek vājināta. Pētījumi apliecina, ka dabas klātbūtnes trūkums pilsētvidē negatīvi ietekmē cilvēka fizioloģiju un labklājību, kā arī rada stresu, un līdz ar to saistītās veselības problēmas. Tieši tādēļ pilsētu apzaļumošana, tostarp urbānā dārzu izveide, ir aktuāls jautājums. Latvijā šobrīd pazīstami divu veidu urbānie dārzi – mazdārziņi un kopienas dārzi. Mazdārziņu kultūra Latvijā ir labi pazīstama, jo Latvijas pilsētās un to tuvumā tie tiek iekopti kopš 19. gadsimta sākuma. Urbānie kopienas dārzi Latvijā parādījušies salīdzinoši nesen, ievērojamākais no tiem – Rīgas Sporta pils dārzs tika izveidots 2020. gadā. Bez Sporta pils dārza Rīgā izveidots arī Lastādijas dārzs, dārzs “Augnīca”, “Izraēlas dārzs” un citi kopienas dārzi. Kopienas dārzi atrodas ne tikai Rīgā, bet arī citās Latvijas pilsētās. Liepājā, Juliannas pagalma tuvumā, atrodas kopienas dārzs, kurā saimnieko biedrība “radi vidi pats”, kā arī Siguldā – Zaļās Villas kvartālā – atrodas kopienas dārzs “audz”. Dati liecina, ka kopienas dārzu skaits pasaulē aug, kas nozīmē, ka arī Latvijā urbāno kopienas dārzu skaits palielināsies. Pētījumā apskatīta un analizēta kopienas dārzu vēsture, piemēri, kopienas dārzu veidi, kopiena, tipoloģija, novietne pilsētā un nepieciešamie elementi tā izveidei. Bakalaura darba mērķis ir apkopot informāciju par kopienas dārziem pilsētvidē un noskaidrot, kas ir kopienas dārzu veidojošie objektīvie un subjektīvie faktori, un kādus priekšnosacījumus ievērot, lai izveidotu urbāno kopienas dārzu. Mērķa sasniegšanai izvirzītie darba uzdevumi ietver literatūras izpēti, izmantojot grāmatas, rakstu darbus un publikācijas; kā arī Latvijas kopienas dārzu dalībnieku aptauju. Bakalaura darba “Urbānais kopienas dārzs” autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes studente Sofija Anna Freisa. Bakalaura darbs sastāv no ievada, trīs galvenajām nodaļām, septiņām apakšnodaļām, secinājumiem un pielikuma. Darba apjoms ir 66 lappuses, 36 attēli, 2 pielikumi un 58 izmantotie avoti.
Keywords urbānais kopienas dārzs, kopiena, mazdārziņš, pazeminātas dobes, paceltas dobes, pilsētvides uzlabošana.
Keywords in English urban community garden, community, small garden, lowered beds, raised beds, improvement of the urban environment.
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 10.01.2022 20:36:31