Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language ES ilgtspējīgas finansēšanas taksonomijai atbilstoša komerciālo nekustamo īpašumu finansēšanas prakses izstrāde AS “SEB bankā
Title in English Development of EU Sustainable Finance Taxonomy Compliant Commercial Real Estate Financing Practice in SEB Banka AS
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor Raimonds Lieksnis
Reviewer R.Lucijanovs
Abstract Darba nosaukums – ES ilgtspējīgas finansēšanas taksonomijai atbilstoša komerciālo nekustamo īpašumu finansēšanas prakses izstrāde AS “SEB bankā” Šī darba mērķis ir radīt nekustamo īpašumu finansēšanas procesu SEB bankā, kas palielina ES taksonomijai atbilstoša finansējuma īpatsvaru, neradot negatīvu ietekmi uz esošajiem finansēšanas principiem un standartiem. Šajā darbā tiek secināts, ka “zaļais” finansējums ir augoša niša, kas vēl nav pielāgojusies ES taksonomijas prasībām, tādējādi paverot iespējas jauniem finansēšanas produktiem. Tā pat, tiek secināts, ka SEB bankas esošie procesi neļauj apstiprināt ES taksonomijas kritēriju izpildi un ir nepieciešami uzlabojumi datu ieguves un apstrādes procesos. Procesa ieviešanu kavē fakts, ka nekustamo īpašumu nozare vēl nav pielāgojusies ES taksonomijas kritērijiem, tādējādi radot nepieciešamību pēc plašākas klientu, pakalpojumu sniedzēju un valsts iestāžu iesaistes. Ieteikumi SEB bankai ietver jauna ES taksonomijai atbilstoša finansēšanas produkta izveidi, iekšējā taksonomijas kontrolsaraksta izstādi, darbinieku apmācību, mērķa klientu atlasi un konsultēšanu, kā arī sadarbību ar taksonomijas kritēriju auditoriem un valsts iestādēm, neatbilstību novēršanai. Teorētiskajā izpētē izmantoti saistošie likumdošanas akti, nozares pārskati, zinātniskie pētījumi, profesionālie raksti. Analīze veikta izmantojot publiski pieejamo nekustamo īpašumu un banku nozares informāciju, SEB bankas iekšējo dokumentāciju un finansējuma portfeļa datus, kā arī tika veiktas intervijas ar klientiem, nozares ekspertiem un SEB grupas darbiniekiem. Darbs satur 10 tabulas, 1 attēlu un 5 pielikumus. Darbs rakstīts angļu valodā.
Keywords ES taksonomija, nekustamais īpašums, finansēšana, ilgtspēja, zaļās ēkas, bankas, tehniskie kritēriji, klimata pārmaiņas
Keywords in English EU Taxonomy, real estate, financing, sustainability, green buildings, banks, technical screening criteria, climate change
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 10.01.2022 16:10:44