Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Dzīvojamās vides daudzveidība daudzdzīvokļu ēku teritorijās Ziemeļeiropas pilsētās
Title in English Diversity of Living Environment in the Residental Areas in the Northern European Cities
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Uģis Bratuškins
Reviewer Pr. doc. Guntis Grabovskis
Abstract Bakalaura darba "Dzīvojamās vides daudzveidība daudzdzīvokļu ēku teritorijās" darba autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes 4. kursa studente Ailenda Krivicka- Užkurele. Darba mērķis is ir analizēt, apkopot un strukturēt informāciju par daudzdzīvokļu dzīvojamās vides daudzveidību Ziemeļeiropas pilsētās. Izpētīt un analizēt situāciju Ogrē daudzveidīgas dzīvojamās vides kontekstā daudzdzīvokļu ēku teritorijās. Apkopot un analizēt vides projektētāju, attīstītāju un lietotāju viedokļu kopainu par daudzveidīgu dzīvojamo vidi. Identificēt daudzveidīgas vides veicināšanas faktorus. Galvenie pētījuma rezultāti ir: 1. Galvenokārt par daudzveidīgu dzīvojmo vidi tiek uzskatīta tāda vide, kas var apmierināt arvien atšķirīgāku iedzīvotāju un mājsaimniecību veidu mājokļa vajadzības visā dzīves garumā un mainoties to nepieciešamībām. 2. Daudzveidīgas piedāvātās vides izmantošanas iespējas var veicināt projekta aktualitātes un pieprasījuma ilgtspēju, jo daudzveidīgi risinājumi sniedz vides iespēju mainīties tai nepieciešamajā virzienā tagadējiem un nākotnes iedzīvotājiem. 3. Ogres pilsētai būtu nepieciešama apzinātāka pievēršanās daudzveidības kvalitātes nodrošināšanai, lai apmierinātu savu iedzīvotāju vajadzības, ka šobrīd netiek apmierinātas, tādējādi nodrošinot arī pilsēttelpas kvalitātes plašākā mērogā. 4. Lai veicinātu daudzveidīgas vides risinājumus daudzdzīvokļu ēku teritorijās iesaistītajām pusēm ir skaidrāk jāapzinās daudzveidība kā instruments, kas var sniegt būtisku pienesumu dažādu procesu un kvalitāšu nodrošināšanā. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām: 1. Dzīvojamās vides daudzveidība un nozīme vides kvalitātes nodrošināšanai. 2. Dzīvojamās vides daudzveidība Ziemeļeiropas pilsētās. 3. Daudzdzīvokļu ēku dzīvojamās vides dudzveidība Ogrē no 20.gs 70 gadiem. Bakalaura darba apjoms ir 44 lappuses, tajā skaitā 25 attēli, bet papildus 5 pielikumi. Pielikumā ir Ogres iedzīvotāju aptaujas kopsavilkums par viņu viedokli Ogres daudzdzīvokļu teritorijām daudzveidības kontekstā, grafiskais papildinājums no Ogres teritorijā veiktās fotofiksācijas daudzdzīvokļu ēku teritorijās, 2 intervijas ar nozares ekspertiem un studiju projekta grafiskā daļa zamazināta A4 formātā. Darba izstrādē tika izmantoti 53 informācijas avoti. Atslēgas vārdi: daudzveidība, tipoloģija , daudzdzīvokļu ēkas, dzīvojamā vide, mājokļi
Keywords daudzveidība, tipoloģija , daudzdzīvokļu ēkas, dzīvojamā vide, mājokļi
Keywords in English diversity, typology, residental buildings, living environment, housing
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 10.01.2022 14:52:52