Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pārtikas preču pircēju zaļās lojalitātes modeļa izstrāde Šrilankā.
Title in English Development of Model of Green Loyalty of Grocery Products in Sri- Lanka.
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Rita Greitāne
Reviewer Profesore Dr. oec. T. Tambovceva
Abstract Maģistra darba autors: Weerasinghe Gama Ethige, Sajith Hashan Weerasinghe Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., docente Rita Greitāne Maģistra darba temats: Pārtikas preču pircēju zaļās lojalitātes modeļa izstrāde Šrilankā Maģistra darbs rakstīts: Šis darbs ir uzrakstīts angļu valodā un sastāv no ievada, teorētiskās daļas, metodoloģijas daļas, empīriskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Kopējais darba apjoms ir 96 lapas, kas ietver 29 attēlus, 14 tabulas. Literatūras un avotu saraksts satur 88 avotus angļu valodā. Darbam ir 3 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Šis pētījums ietver visaptverošu analīzi par faktoriem, kas ietekmē zaļo lojalitāti pārtikas iepirkšanā Šrilankā. Balstoties uz pētījuma rezultātiem, ir izstrādāts modelis, kas pēc 6 faktoru pārbaudes parāda, kā Šrilankas kontekstā ir iegūta zaļā lojalitāte pārtikas iepirkšanās jomā. Zemāka cenu jutība ir noteikta kā augstākais zaļo lojalitāti ietekmējošais faktors, kas rada pozitīvu pieprasījuma cenu elastību. Galvenais šādas uzvedības virzītājspēks ir patērētāju personīgās vērtības. Turklāt, ņemot vērā visus faktorus, tiek konstatēts, ka ekoloģiskā izpratne rada mazāku negatīvu skaidrojošo spēku zaļajai lojalitātei. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Weerasinghe, W.G.S.H.: Pārtikas preču pircēju zaļās lojalitātes modeļa izstrāde Šrilankā. Noslēguma/ W.G.S.H. Weerasinghe, R. Greitāne - Riga: RTU, UIVI, studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2021. – 96 lpp.
Keywords Green Loyalty, Grocery Products, Green Products
Keywords in English Green Loyalty, Grocery Products, Green Products
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 10.01.2022 14:19:15