Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Risku novērtējums un pārvaldība SIA "Bigbee"
Title in English "Risk assessment and management in "Bigbee" Ltd"
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Inga Lapiņa
Reviewer Dipl. darba aizs. vec. spec. Liāna Salzemniece
Abstract Herberga A. (2021). Risku novērtējums un pārvaldība SIA “Bigbee”: Bakalaura darbs. Vadītāja I.Lapiņa. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 79 lapaspuses, tajā iekļauti 5 attēli un 19 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 24 avoti latviešu valodā, 26 avoti angļu valodā un 3 avoti krievu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba mērķis ir labiekārtošanas darbu kvalitātes paaugstināšana mikrouzņēmumā SIA “Bigbee”, novērtējot riskus un izstrādājot priekšlikumus to pārvaldībai. Darba 1.daļā pētīta un analizēta zinātniskā literatūra, normatīvo aktu bāze risku vadības un kvalitātes vērtēšanas metodes, kā audits, FMEA, Pareto, SVID un TOWS metodes. Darba 2.daļā iepazīta un analizēta mikrouzņēmuma SIA “Bigbee” darbība kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanā, izmantojot kvalitātes vērtēšanas auditu, FMEA, Pareto un citas metodes, tika secināts, ka uzņēmumā netiek organizēta risku vadība. Darba 3.daļā sagatavoti priekšlikumi risku pārvaldībai, nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu un efektīvu uzņēmuma darbību. Atbilstoši ISO 31000:2018. standartam sagatavoti priekšlikumi uzņēmuma darbības organizēšanai 6 soļu sistēmā. Izstrādāti uzņēmuma darbības plānu paraugi, risku identificēšanas rīki, piemēram, risku reģistrs un risku karte un citi priekšlikumi risku identificēšanai un vadīšanai. Veicot uzņēmuma darbības analīzi, tika konstatēts, ka uzņēmumā nav pakalpojumu kvalitātes vadība, tādēļ tika izstrādāti priekšlikumi risku novēršanai un to pārvaldībai: politikas, stratēģijas un krīžu novēršanas plānu paraugi; risku identificēšanas režģi un risku reģistri; darbinieku aptauju veidlapas un apmācību grafiki. Kurus izmantojot pētītajā uzņēmumā tiktu ieviesta Kvalitātes vadības sistēma, tādējādi nodrošinot sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu.
Keywords Kvalitāte, riski, risku pārvaldība, mikrouzņēmums
Keywords in English Quality, risks, risk management, micro-enterprise
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 10.01.2022 12:46:47