Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Uzņēmuma “111” attīstības stratēģijas izstrāde
Title in English Strategy Development for Company “111”
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor Kārlis Jānis Ātrens
Reviewer A.Greitāns
Abstract Maģistra darba nosaukums ir “Uzņēmuma “111” attīstības stratēģijas izstrāde” un tas ir uzrakstīts angļu valodā. Darbam ir 109 lapaspuses, ietverot 16 tabulas, 9 attēlus un 4 pielikumus. Tā izstrādes gaitā izmantoti 70 avoti, tostarp zinātniskie darbi, grāmatas, starptautisko organizāciju raksti, oficiālie valsts resursi, statistika, finanšu dati un publikācijas masu medijos. Darba mērķis ir rast risinājumu uzņēmuma “111” tirgus daļas kritumam. Ievērojot konfidencialitāti, uzņēmums netiks saukts īstajā vārdā. Uzņēmumam, kas darbojas pensiju nozarē, ir labi pārvaldīšanas rezultāti, pieredzējusi komanda, plašs piedāvājums un pārdošanas tīkls, konkurētspējīgas pārvaldīšanas komisijas un peļņa. Tomēr uzņēmuma tirgus daļa krīt. Pētot problēmu, tika veikta nozares analīze, uzņēmuma ārējā un iekšējā analīze un SVID. Darbā ir analizētas nozares lokālās, globālās un ilgtermiņa tendences, kas ietekmē vai varētu ietekmēt uzņēmumu “111”. Darba gaitā tika identificēti vairāki simptomi, kas rada tirgus daļas kritumu. Lai izvēlētos labāko alternatīvu no piecām piedāvātajām, tika analizēti uzņēmuma resursi, iespējas, kompetences, uzņēmuma kultūra, kā arī valsts un uzņēmuma īpašnieku noteiktie ierobežojumi. Analīzes rezultātā tika rekomendēts veikt divas aktivitātes vienlaicīgi: mainīt ieguldījumu plānu piedāvājumu un attīstīt jaunu pārdošanas virzienu – korporatīvo pārdošanu. Atbilstoši ieviešanas plānam, aktivitātes tiks veiktas viena līdz divu gadu laikā. Kopā ar esošajām aktivitātēm uzņēmums varētu iegūt +3% tirgus daļu 4-5 gadu laikā. Darbā ir aprēķināti trīs iespējamie scenāriji: sliktākais (aktivitātes nedod rezultātu), labākais (straujš tirgus daļas pieaugums) un optimālais (pakāpenisks tirgus daļas pieaugums).
Keywords uzņēmuma stratēģija; pensijas; tirgus daļa
Keywords in English company strategy; pensions; market share
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 09.01.2022 13:13:29