Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language "Vadlīniju izstrāde dzelzsbetona tiltu karbonizācijas dziļuma noteikšanai un rezultātu interpretācijai" ("Vārnienes tilts autoceļa P47 Balvi-Kapūne 11,20km")
Title in English "Creation of Guidelines for Estimation of Carbonation Depth and Interpretation of the Results for Reinforced Concrete Bridges" ("Varniene Bridge on a P47 Regional Road Balvi-Kapune 11,20km")
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Roberts Auziņš
Reviewer Ainārs Paeglītis, RTU, profesors
Abstract Bakalaura darba “Vadlīniju izstrāde dzelzsbetona tiltu karbonizācijas dziļuma noteikšanai un rezultātu interpretācijai” mērķis ir izstrādāt tiltu inspicēšanā praktiski pielietojamas vadlīnijas betona karbonizācijas dziļuma noteikšanai un iegūto datu interpretācijai. Darba galvenie uzdevumi ir 1) izprast betona karbonizācijas procesu; 2) apkopot dažādos materiālos izvirzītās prasības un rekomendācijas karbonizācijas mērījumiem; 3) aprakstīt dažādas karbonizācijas dziļuma noteikšanas metodes; 4) analizēt apkopoto informāciju un izstrādāt koncentrētas vadlīnijas karbonizācijas testēšanai; 5) pēc Starptautiskās betona federācijas (fib) materiāliem izveidot vienkāršu rīku karbonizācijas mērījumu rezultātu analīzei. Darbā saturiski secīgi sekots šo uzdevumu izpildei, noslēdzošajās nodaļās koncentrēti demonstrējot šī darba rezultātu – vadlīnijas jeb instrukciju dzelzsbetona konstrukciju (tiltu) karbonizācijas dziļuma mērījumu veikšanai (tai skaitā arī betona paraugu ņemšanai) un rezultātu analīzei. Šī pētījuma ietvaros izstrādātās vadlīnijas var izmantot par pamatu praksē pielietojamas rokasgrāmatas izveidē. Pieturēšanās pie vienotas metodikas dzelzsbetona tiltu stāvokļa novērtēšanā attiecībā uz betona karbonizācijas testēšanu ļautu iegūt uzticamus datus, tādējādi izvairoties no kļūdainu lēmumu pieņemšanas par turpmāko būves ekspluatāciju. Inženierprojekta daļā ir izstrādāts būvprojekts jauna vienlaiduma monolīta dzelzsbetona plātnes rāmja tilta (laiduma garums 15.7m) būvniecībai, pilnībā nojaucot esošo divlaidumu dzelzsbetona siju tiltu pār Vārnienes upi uz Valsts reģionālā autoceļa P47 11,20km Balvu novada Medņos. Projekta skiču stadijā tiltam piedāvāti trīs potenciālie pārbūves varianti. Par pamatvariantu tehniski-ekonomiskā salīdzinājuma rezultātā izvēlēts minētais dzelzsbetona rāmja variants. Rāmja konstrukciju paredzēts izbūvēt uz balstu uzkalu un urbpāļu pamata. Rāmim visos tā galos ir atpakaļ vērsti spārni, kas notur pieeju uzbērumu. Konstrukcijas dimensijas pamatotas ar aprēķinu. Tilta brauktuvi veido divas braukšanas joslas ar drošības barjerām un divas ietves ar margām. Tilta konstrukcijām izstrādāta pilna risinājumu detalizācija – visi būves realizācijai nepieciešamie tehniskie rasējumi, tehniskās specifikācijas izmantojamiem materiāliem, darbu daudzumu saraksts ar būvdarbu aprēķināto cenu u.c. Darbs izstrādāts Rīgā laikā no 2021.gada 5.janvāra līdz 2021.gada 22.decembrim. Atslēgvārdi: tilts, dzelzsbetons, karbonizācija, inspekcija, vadlīnijas, Vārniene. Bakalaura darbs ar inženierprojektu uzrakstīts latviešu valodā. Tas sastāv no ievada, 9 nodaļām un 66 apakšnodaļām. Tajā ir 9 tabulas, 69 attēli un 4 formulas. Izmantoti 40 literatūras avoti. Darbam ir 4 pielikumi. Kopā 237 lapas.
Keywords tilts, dzelzsbetons, karbonizācija, inspekcija, vadlīnijas, Vārniene
Keywords in English bridge, reinforced concrete, carbonation, inspection, guidelines, Varniene
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 05.01.2022 13:49:33