Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language “Veloinfrastruktūras analīze Jelgavā” (“Ozolciema ielas rekonstrukcija Rīgā”)
Title in English “Analysis of Cycling Infrastructure in Jelgava”(“Reconstruction of Ozolciema Street in Riga”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Juris Smirnovs
Reviewer Māris Labsvīrs, valdes priekšsēdētājs, SIA "ReālProjekts"
Abstract Batkovskis E. Veloinfrastruktūras analīze Jelgavā (Ozolciema ielas posma no Vienības gatves līdz Valdeķu ielai, Rīgā, rekonstrukcija): Bakalaura darbs / E.Batkovskis, J.Smirnovs. – Rīga: RTU BIF TI Ceļu un tiltu katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Transpotrbūves”, 2021. Bakalaura darbs ar inženierprojektu rakstīts latviešu valodā. Bakalaura darba daļu veido ievads, četras daļas, secinājumi un priekšlikumi. Inženierprojekta daļu veido ievads, astoņas daļas un deviņi rasējumi. Darba kopapjoms ir 167 lpp., tajā iekļauti 37 attēli un 51 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 26 avoti latviešu un angļu valodā. Darbam pievienoti 9 rasējumi. Bakalaura darbā ir veikts Jelgavas velo ceļu raksturojums, noskaidroti demogrāfiskie rādītāji, kas nosaka velosatiksmes lietojumu Jelgavas pilsētā. Ir izpētīts, kādi faktori ir nozīmīgi velosatiksmes lietojumā, kā arī veikts salīdzinājums ar citām Eiropas pilsētām, kuru iedzīvotāju skaits ir līdzvērtīgs Jelgavas iedzīvotāju skaitam. Darba beigās ir izdarīti secinājumi un piedāvāti priekšlikumi. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: veicot darbu, secināts, ka velosipēds kā galvenais ikdienas transportlīdzeklis ir tikai 3% Jelgavas iedzīvotājiem. Tāpat darba autors secināja, ka, izbūvējot kvalitatīvu un ērtu infrastruktūru, pieaugs iedzīvotāju skaits, kas velosatiksmi izmanto ikdienā kā galveno pārvietošanās līdzekli. Bakalaura darbā veiktais pētījums ļauj secināt, ka esošais Jelgavas ceļu tīkls nodrošina, ka abas dzelzceļa stacijas ir pieejamas lielākajai daļai Jelgavas iedzīvotāju 15 minūšu gara brauciena attālumā. Kā priekšlikumus, lai palielinātu velosatiksmes lietotāju skaitu, kas ikdienā pārvietojas ar velosipēdu, autors min nepieciešamību izbūvēt pilnīgāku infrastruktūras tīklu. Tāpat ir izvirzīts priekšlikums primāri izveidot velosatiksmes infrastruktūru Jelgavas ceļu tīkla posmos, kuros tika novērota lielākā velosatiksmes intensitāte, sekundāri savienot šo maģistrālo tīklu ar Jelgavas mikrorajoniem. Inženierprojekta darba daļā ir izstrādāts būvprojekts rekonstrukcijai posmā no Vienības gatves līdz Valdeķu ielai. Inženierprojekta daļa ietver ievadu, skaidrojošo aprakstu, variantu tehniski ekonomisko salīdzinājumu, būvprojekta risinājumus, galveno konstrukciju aprēķinu, nozīmīgo konstrukciju sarakstus, tehniskās specifikācijas, būvdarbu organizācijas aprakstu, darba daudzumu sarakstu un deviņus rasējumus.
Keywords Velosipēdi, veloinfrastruktūra, Jelgava
Keywords in English Bicycles, bicycle infrastructure, Jelgava
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 05.01.2022 13:24:40