Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language “Būvniecības informācijas sistēma (BIS) ietekme uz autoceļu būvniecības procesa kvalitāti” (“Autoceļa V1028 Bauska-Bērzi posma pārbūve”)
Title in English "Impact of Construction Information System (BIS) on the Quality of Road Construction Process" (“Reconstruction of the Road V1028 Bauska-Berzi Section”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Juris Smirnovs
Reviewer Mārtiņš Sīpols, Kvalitātes inženieris, SIA „RERE BUVE”
Abstract Bakalaura darbs ar inženierprojektu rakstīts latviešu valodā. Bakalaura darba daļu veido ievads, septiņas nodaļas, secinājumi un priekšlikumi. Inženierprojekta daļu veido ievads, septiņas nodaļas un rasējumi. Darba kopapjoms ir 200 lpp., tajā iekļauti 20 attēli un 17 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 16 avoti latviešu valodā un 1 avots angļu valodā. Darbam pievienoti 20 rasējumi. Pielikumā pievienoti aptaujas rezultāti uz 19 lpp. Darba mērķis ir izpētīt, Būvniecības informācijas sistēmas ietekmi uz Latvijas ceļu būvniecības nozari projektēšanas un būvniecības stadijās. Vai Būvniecības informācijas sistēma uzlabo būvniecības nozari kopumā un noskaidrot sistēmas trūkumus, ja tādi ir, un izstrādāt priekšlikumus, lai uzlabotu sistēmas darbību. Bakalaura darba daļā ir veikts Būvniecības informācijas sistēmas izstrādes un uzturēšanas raksturojums, veiktās aptaujas par Būvniecības informācijas sistēmas darbību, nozīmi un lietošanu Latvijas būvniecības nozarē no būvspeciālistu viedokļa, doti ieteikumi un priekšlikumi sistēmas uzlabošanai, un prognozēta Būvniecības informācijas sistēmas nākotne Latvijas ceļu būvniecības nozarē. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: Būvniecības informācijas sistēmu, lielākā daļa no būvspeciālistiem vērtē pozitīvi, un uzskata, ka tas ir liels ieguvums nozarei. Bet lietotājiem, tā ir grūti uztverama, dēļ darbu specifikas dažādības būvniecības nozarē. Lai sistēmu padarītu vēl efektīvāku un lietotajiem draudzīgāku, nepieciešams izveidot sistēmā papildus funkcijas vai apdomāt iespēju izveidot papildus sistēmu, kura tēmēta uz ceļu un tiltu būves nozari. Inženierprojekta darba daļā izstrādāts vietējās nozīmes autoceļa V1028 Bauska- Bērzi posma pārbūve. Inženierprojekta daļa ietver ievadu, skaidrojošo aprakstu, aprēķina daļu ar tehniski ekonomisko variantu salīdzinājumu, tehnisko risinājumu aprakstu, nozīmīgo konstrukciju sarakstus, darba daudzumu sarakstu, tehniskās specifikācijas, būvdarbu organizācijas aprakstu un 20 rasējumi.
Keywords Būvniecības informācijas sistēma (BIS), autoceļu būvniecība, BVKB
Keywords in English Construction information system (BIS), road construction, BVKB
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 04.01.2022 17:42:46