Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Digital Humanities
Title in original language 2010. - 2020. laika posma populārās mūzikas un vēsturisko notikumu korelācijas izpēte
Title in English Analysis of the Correlation between Popular Music and Historical Events from 2010 until 2020
Department
Scientific advisor Tatjana Smirnova
Reviewer Dr.sc.ing. Vita Šakele
Abstract Populārā mūzika sabiedrībā ir pastāvīga konstante, kas zināmā mērā var atspoguļot tā laika vispārējās lietas. Šis maģistra darbs mēģina izpētīt, vai ir iespējams noteikt dziesmu liriskās tēmas, izmantojot dabīgās valodas apstrādes resursus, un vai vēsturiskie notikumi, kā piemēram, sociālās kustības, ir izsekojami populārās mūzikas tekstos.Lai izpētītu šī darba izpētes jautājumus, tika izveidots korpuss ar popularajām dziesmām no 2010. līdz 2019. gadam (ieskaitot). Korpusa dziesmu izvēle ir veikta vadoties pēc Billboard top 100 iknedēļas topu tabulas. Katrs ieraksts korpusā ir unikāls, neskatoties uz to, ka dziesma Billboard top ir iekļuvusi vairak kā vienu reizi. Dati tiek apstrādāti ar vairākiem dabiskās valodas apstrādes rīkiem teksta ieguves kategorijā, sniedzot informāciju par tēmām unliriskā satura noskaņojumu katrai dziesmai.Pētījuma rezultāti liecina, ka populārās mūzikas tekstos patiešām ir vēsturiski notikumi, taču nav noteikts, cik lielā mērā tas tiek apspriests. Tomēr lielākā daļa dziesmu apspriež tēmu “mīlestība”. Citi atklājumi ietver desmitgades vispārējo situāciju un noskaņojumu, un informāciju par dabiskās valodas apstrādes rīku izmantošanu populārās mūzikas analīzei.Maģistra darbs sastāv no ievada, galvenās daļas, kas iekļauj 5 nodaļas un 11 apakšnodaļas, secinājumus un ieteikumus turpmākiem pētījumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta, kas sastāv no 53 ierakstiem. Darbā ir iekļautas 14 figūras un 2 tabulas. Darbs sastāv no 73 lapām, neieskaitot pielikumus.
Keywords populārā mūzika, tēmu modelēšana, VADER sentimenta analīze, dabīgās valodas apstrāde, Latentā Dirihleta piešķiršana (Latent Dirichlet Allocation)
Keywords in English Popular music, topic modelling, sentiment analysis, Natural Language Processing, VADER, Latent Dirichlet Allocation
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 03.01.2022 16:16:57