Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Materials Design and Technology
Title in original language Attīstību veicinoša vide pirmsskolas izglītības iestāžu grupās no 3 līdz 5 gadiem
Title in English Development-promoting environment in groups of pre-school educational institutions from 3 to 5 years
Department Institute of Design Technologies
Scientific advisor Andra Ulme
Reviewer Mg.paed. Svetlana Skrīvere Vadītāja Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Pikucis"
Abstract ANOTĀCIJA Maģistra darba tēma ir “Attīstību veicinoša vide pirmsskolas izglītības iestāžu grupās no 3 līdz 5 gadiem”. Darbs izstrādāts Rīgas Tehniskajā Universitātē, Dizaina tehnoloģiju institūtā. Darba autore Aija Lizandere, darba vadītāja Arhitektūras doktore, asoc. profesore Andra Ulme. Maģistra darba struktūru veido: 1. Teorētiskā daļa, kurā apkopota literatūra un līdz šim veiktie pētījumi par bērnu attīstību vecumposmā no 3 līdz 5 gadiem, par attīstību veicinošas vides aspektiem un attīstību veicinošām mēbelēm, rotaļu centriem, to veidiem un pieejamību Latvijas un ārzemju pirmsskolas izglītības iestādēs un to nozīmi bērnu attīstības sekmēšanā. 2. Pētnieciskā daļa, kurā atspoguļoti pētījuma rezultāti par pirmsskolas izglītības iestādēs esošo situāciju un tajās esošajām attīstību veicinošajām mēbelēm, rotaļu centriem. Pētījums veikts, apsekojot 5 pirmsskolas izglītības iestādes klātienē un 4 attālināti, izpētītas tajās esošās mēbeles, veiktas aptaujas un intervijas ar specialitātē strādājošajiem profesionāļiem. Izmantota analītiskā metode, kvalitatīvā metode, kvantitatīvā metode un pasīvā novērošana, salīdzinoša analīze. Izvirzītā hipotēze: Pirmsskolas izglītības iestādēs var sekmēt bērnu attīstību, ja to grupu telpas aprīko ar specializētām jeb attīstību veicinošām mēbelēm. Maģistra darba mērķis: Konstatēt, kādas mēbeles veicina attīstošas vides veidošanos pirmsskolas izglītības iestādēs un to vai tādas ir pieejamas Latvijas bērnudārzos, izvērtēt, kādi ir attīstību veicinošas vides izveides principi pirmsskolas izglītības iestādēs bērniem vecumā no 3 līdz 5 gadiem. Pētījuma mērķis ir sasniegts un izvirzītās hipotēzes apstiprinājušās. Maģistra darbu sastāda: Darba izklāsts - 4 nodaļas, 112. lpp. teksts, Attēli - 337 gab., Tabulas - 16 gab., Diagrammas – 24 gab., Literatūras avoti – 45 gab. Pielikums – 1 gab.
Keywords attīstību veicinoša mēbeles, pirmsskolas izglītības iestāde, vide bērniem no 3 līdz 5 gadiem, pirmsskolas vecuma bērni, attīstību veicinoša vide, rotaļu spēļu centri, pirmsskola, bērnudārzs, specializētās mēbeles bērniem
Keywords in English developmental furniture, pre-school educational institution, environment for children from 3 to 5 years, preschool children, developmental environment, play game centers, pre-school, kindergarten, specialized furniture for children
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 21.12.2021 12:51:35