Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Management of International Economic Relations
Title in original language Latvijas un Dānijas tirdzniecības ekonomisko sakaru vadīšanas stratēģija
Title in English Strategy for managing trade economic relations between Latvia and Denmark
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Remigijs Počs
Reviewer Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Eiropas Savienības projektu daļas vadītāja Līga Sičeva
Abstract Maģistra darba autore Elizabete Gellere izstrādāja darbu, kura temats ir „Latvijas un Dānijas tirdzniecības ekonomisko sakaru vadīšanas stratēģija”. Maģistra darba mērķis ir pētīt tirdzniecības ekonomiskos sakarus un uzņēmējdarbības vidi Latvijā un Dānijā. Noteikt faktorus, kuriem ir vislielākā nozīme attiecībā uz tirdzniecības un uzņēmējdarbības attīstību, izstrādāt priekšlikumus tirdzniecības veicināšanai un uzņēmējdarbības vides pilnveidei, tirdzniecības ekonomisko sakaru vadīšanas stratēģijas izstrādes kontekstā. Pētījuma objekts ir starptautiskā tirdzniecība un tās vadīšanas stratēģija. Pētījuma priekšmets ir starptautiskā tirdzniecība un ar to saistītā uzņēmējdarbības vides Latvijā un Dānijā, Latvijas uzņēmumu tirdzniecības ekonomisko sakaru ar Dāniju vadīšanas stratēģijas izstrādes problēmas. Darbā ir trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Pirmajā daļā analizētas vadīšanas stratēģijas izstrādes vispārējas nostādnes, tās saturs un struktūra, īstenošanas process, izstrādes teorētiskās un praktiskās problēmas. Dots zinātnisko publikāciju izvērtējums. Otrajā daļā sniegti dati par Latvijas un Dānijas tirdzniecības ekonomiskajiem sakariem, to dinamiku, struktūru, tendencēm. Atsegtas pašreizējās tendences eksporta un importa dinamikā un struktūras izmaiņās, izanalizēti un novērtēti uzņēmējdarbības vides faktori, kas nosaka ārējās tirdzniecības attīstību. Doti aptaujas rezultāti par uzņēmēju viedokli attiecībā uz tirdzniecības ar Dāniju vadīšanas stratēģiju un veikta SVID analīze. Trešajā daļā doti autores izstrādātie priekšlikumi un risinājumi par tirdzniecības vadīšanas stratēģijas vadlīnijām un to pamatojums. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 80 lappuses. Tajā ir iekļauti 11 attēli, 7 tabulas un 4 pielikumi uz 12 lapaspusēm. Darbā izmantotas 69 izmantotās literatūras un avotu saraksta vienības.
Keywords tirdzniecība, uzņēmējdarbības vide, vadīšana, stratēģija
Keywords in English trade, business environment, strategy, management
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 17.12.2021 16:50:55