Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language Starptautiskā finansējuma piesaistes organizēšana Latvijas pašvaldībās
Title in English Organization of attraction of international funding in Latvian municipalities
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Ingūna Jurgelāne-Kaldava
Reviewer Rīgas plānošanas reģiona administrācijas vadītājs Edgars Rantiņš
Abstract Maģistra darba autore Iluta Purmale izstrādāja darbu, kura temats ir “Starptautiskā finansējuma piesaistes organizēšana Latvijas pašvaldībās”. Maģistra darba mērķis ir pētīt investīciju lomu teritoriju attīstībā, lai izstrādātu Latvijas pašvaldību Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma piesaistes organizēšanas modeli sekmīgai investīciju ieviešanai. Maģistra darba pirmajā daļā ir analizēti ES struktūrfondu teorētiskie aspekti, pētot pašvaldību atbalsta mehānismus, to lomu teritoriju attīstībā, ES Kohēzijas politikas principus un mērķus, daļas beigās salīdzinot Latvijai pieejamos struktūrfondus. Darba otrajā daļā ir veikta padziļināta Eiropas Savienības struktūrfondu ieviešanas izpēte Latvijas pašvaldībās. Vispirms analizētas Latvijas pašvaldības, salīdzinot tās pēc ekonomiskajiem rādītājiem. Turpinājumā ir veikts Latvijas pašvaldību izvērtējums, ieviešot un izmantojot Eiropas Savienības struktūrfondu piedāvātās iespējas. Visbeidzot ir veikta investīciju lomas novērtēšana Latvijas pašvaldībās. Darba trešajā daļā veikta interviju ar pašvaldību pārstāvjiem analīze un izklāstītas Eiropas Savienības fondu vadības uzlabošanas iespējas. Darba noslēgumā ir atspoguļots izstrādātais Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma ieviešanas organizēšanas modelis Latvijas pašvaldībām. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 97 lappuses. Tajā ir iekļauts 21 attēls, 15 tabulas un 19 pielikumi uz 46 lpp. Darbā izmantotas 99 literatūras un avotu sarakstu vienības
Keywords Eiropas Savienības struktūrfondi, Latvijas pašvaldības, attīstība
Keywords in English European Structural and Investment Funds, Latvian municipalities, development
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 14.12.2021 18:21:02