Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language Starptautiskās komunikācijas stratēģija loģistikas uzņēmumos Latvijā
Title in English International communication strategy in logistics companies in Latvia
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Vivita Ponciusa
Reviewer LR Izglītības un zinātnes ministrijas Projektu vadītāja Agrita Lapinska
Abstract Maģistra darba autore Sabīne Koniševa izstrādāja darbu, kura temats ir “Starptautiskās komunikācijas stratēģija loģistikas uzņēmumos Latvijā”. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt ilgtermiņa stratēģiju, kas uzlabotu starptautisko komunikāciju, pamatojoties uz uzņēmumu komunikācijas sistēmu analīzi un kultūru atšķirību kritērijiem. Darbā tika izskatītas un analizētas divu kuģniecības uzņēmumu komunikācijas sistēmas. Tās tika vērtētas pēc 8 kultūru atšķirību kritērijiem, lai novērtētu sistēmas pielāgotību starpkultūru vajadzībām. Rezultātā tika izveidoti prototipi cenu un pakalpojuma pieteikšanas sadaļai, lai vizuāli attēlotu sistēmas pielāgošanu strapkultūru atšķirībām, kā arī veikts sadaļu izveides aptuveno izmaksu aprēķins. Darba pirmajā daļā tiek sniegta informācija par komunikāciju un starpkultūru komunikāciju, tās būtību, attīstību un ietekmējošiem faktoriem. Pirmajā daļā tiek sniegta informācija arī par loģistikas nozari, konkrētāk par kuģu pārvadājumiem, un informācija par normatīvo regulējumu, kā arī statistikas dati. Darba otrajā daļā tiek sniegta informācija par apskatāmajiem uzņēmumiem, analizēta starpkultūru komunikācija tajos, komunikācijas rīku izmantošana, un sniegts to nepilnību novērtējums. Trešajā daļā tiek veidoti prototipi atjaunotai komunikācijas sistēmai, sniegts tā novērtējums, kā arī veidots aptuveno izmaksu aprēķins plāna īstenošanai. Pētījuma rezultātā autore nonāca pie secinājuma, ka apskatāmo uzņēmumu komunikācijas sistēmas nav pietiekami pielāgotas starpkultūru atšķirībām. Pielāgotas sistēmas izveidošana atmaksātos, taču atmaksas periods atkarīgs no katra uzņēmuma finansiālā stāvokļa. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām un 7 nodaļām, tā apjoms ir 83 lappuses. Tajā ir iekļauti 28 attēli, 5 tabulas. Darbā izmantotas 66 izmantotās literatūras un avotu saraksta vienības.
Keywords Starptautiskā komunikācija, kuģniecība, starpkultūru atšķirības
Keywords in English International communication, shipping, intercultural differences
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 13.12.2021 20:51:25