Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language Digitālo tehnoloģiju izmantošana stratēģiskā modeļa izstrādei dzelzceļa kravu pārvadājumu uzlabošanai
Title in English Development of a strategic model based on usage of digital technologies for the improvement of a rail freight performance
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Dmitrijs Solovjovs
Reviewer Asoc.prof. Velga Ozoliņa
Abstract Maģistra darba autore Marija Agejeva izstrādāja izskatāmo darbu ar nosaukumu “Uz digitālo tehnoloģiju izmantošanu balstīta stratēģiskā modeļa izstrāde dzelzceļa kravu pārvadājumu veiktspējas uzlabošanai”. Maģistra darba zinātniskais vadītājs ir asociētais profesors Dr.oec. Dmitrijs Solovjovs. Šī pētījuma mērķis ir loģistikas un kravu dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma stratēģiskā modeļa izstrāde, izmantojot digitālās tehnoloģijas, kas veicina piegādes ķēdes efektivitātes paaugstināšanu un konkurences priekšrocību gūšanu. Darbā tiek pētīti principi un faktori, kas jāņem vērā loģistikas stratēģijā, lai simulētu, izpētītu un apkopotu galvenās pieejas kravu ekspeditoru stratēģijas izvēlē, ārējie un iekšējie faktori, kas būtiski ietekmē transporta un loģistikas uzņēmumu stāvokli, un stratēģiskās plānošanas sistēmu. Analizētas stratēģiskās plānošanas metodes, jo īpaši pārstrukturēšanas metodes, lai transporta un loģistikas operators gūtu konkurences priekšrocības. Tiek veikta detalizēta analīze par globālās transporta sistēmas attīstības tendencēm, tiek apzinātas valstis ar vairāk attīstītām ekonomikām un pētīta to uzņēmējdarbības vide. Tiek izvērtēti dzelzceļa nozares vadošie attīstības virzieni. Ir izpētīti galvenie riska faktori un pašreizējās problēmas, kas saistītas ar dzelzceļa kravu pārvadājumiem Krievijā, un ir ierosināti daži ieteikumi to efektivitātes uzlabošanai. Pētījuma pēdējā daļā tika pētīts uzņēmums “JSC Russian Railways”, un, lai uzlabotu to piegādes ķēdes konkurētspēju, tajā tika izmantota uzņēmuma inovācijas stratēģija, jo īpaši atkl āta datubāze, vied-līgumi, blokķēdes tehnoloģija. Turklāt ir izvērtēta ierosinātās loģistikas stratēģijas ekonomiskā ietekme. Maģistra darbs ietver 3 nodaļas, tās apjoms ir 100 lapas. Tas ietver 22 attēlus, 5 tabulas un 92 atsauces un literatūras avotus.
Keywords stratēģija, inovāciju stratēģija, dzelzceļa transports, slūžu ķēdes tehnoloģija, vieds līgums, izkliedētā Virsgrāmata
Keywords in English strategy, innovation strategy, rail transport, blockchain technology, smart contract, distributed ledger
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 10.12.2021 02:18:05