Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Medical Engineering and Physics
Title in original language Mikroplūsmas biočipa modulis mikro- un nanodaļiņas izmēru noteikšanai ar dinamiskas gaismas izkliedes mikroskopijas metodi šķidrumā
Title in English Microfluidic biochip module for microparticles and nanoparticle size identification using dynamic light scattering microscopy in liquid
Department
Scientific advisor Anna Bystrova
Reviewer Ņina Mironova-Ulmane, Latvijas Universitātes, Cietvielas fizikas institūts, vadošā pētniece, Nina.Ulmane@cfi.lu.lv
Abstract Šī bakalaura darba mērķis ir izpētīt ultravioleta (UV) starojuma ietekmi uz rauga šūnu imobilizāciju uz Mg- un Ti- izcelsmes sakausējumu un to kalcija fosfāta (CaP) pārklājumu virsmām. Virsmas īpašību izpētei tika izmantota profilometrija, IR-Furjē spektroskopija un fotoelektronu spektroskopija. Šūnu adhēzijas novērošanai tika izmantota fluorescences mikroskopija. Darbs sastāv no šādām daļām - literatūras apskats, izmantotās stratēģijas un mērīšanas metožu apraksts, izmantoto materiālu un aprīkojuma apraksts, rezultātu apraksts un analīze, secinājumi un rekomendācijas. Pamatojoties uz pētījuma rezultātiem, tika konstatēts, ka paraugu UV apstarošana uzlabo šūnu adhēziju ar virsmu, bet ne pārklājumiem, kas leģēti ar cinku un galliju. Palielināts raupjums uzlabo adhēziju ar magnija sakausējumiem, pasliktina titāna sakausējumus. Nepārklāti sakausējumi labāk pieķer šūnas uz to virsmas. Šajā bakalaura darbā ir 18 tabulas, 39 attēli un 3 pielikumi. Darba apjoms ir 76 lappuses (bez pielikuma). Darbā tika izmantoti 80 literatūras avoti.
Keywords UV starojums, rauga šūnu imobilizācija, Mg- un Ti- izcelsmes sakausējumi, CaP pārklājumi
Keywords in English UV radiation, immobilization of yeast cells, Mg- and Ti-originated alloys, CaP coatings
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 12.07.2021 08:29:34