Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language ''Energoefektivitātes un ZAĻĀS būves principu implementēšana publisku ēku pārbūves projektos''; inženierprojekts ''Daudzfunkcionāla mācību korpusa jaunbūve Rīgā''
Title in English ''Implementation of Energy Efficiency and Green Building Principles in Public Building Renovation Projects''; Engineering Design Project ''Multi-Functional Training Corps Riga'' '
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Sanita Rubene
Reviewer
Abstract Diplomprojekts sastāv no zinātniski pētnieciskās daļas “Energoefektivitātes un "zaļās" būves principu implementēšana publisku ēku pārbūves projektos” un inženierprojekta “Daudzfunkcionāla mācību korpusa jaunbūve, Rīgā”. Zinātniski pētnieciskajā daļā “Energoefektivitātes un "zaļās" būves principu implementēšana publisku ēku pārbūves projektos” izpētītas energoefektivitātes paaugstināšanas un “zaļo” māju risinājumi un to ieguvumi publisku būvju ekspluatācijā, kā arī izskatīts izmaksu un ieguvu salīdzinājums. Zinātniski pētnieciskā daļa sastāv no divām lielām apakšdaļām. Teorijas irzklāstā apkopota informācija par energofektīviem un “zaļās” mājas risinājumiem, šobrīd Latvijā lietotām metodēm, energoefektivitātes un “zaļās” mājas risinājumu būvniecības laika izmaksām, energoefektivitātes un “zaļās” mājas risinājumu ekonomiskiem rādītājiem ilgtermiņā, Ministru kabineta noteikumiem par pasīvām un nulles patēriņa ēkām un enerģijas un resursu vidējo gada patēriņu publiskajās būvēs. Aprēķina daļā veikts aprēķins esošas ēkas, Jūrmalas gatvē 90, Rīgā, Imantā, ārējo norobežojošo konstrukciju siltuma vadītspējas (U) un siltuma inerces parametriem, atbilstoši šā brīža spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem - LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika", kā arī veikt aprēķins ārējo norobežojošo konstrukciju siltuma vadītspējas (U) un siltuma inerces parametriem, atbilstoši starptautiskajām pasīvo ēku vadlīnijām. Aprēķina rezultātā iegūtas vertības atbilstoši LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika", kā arī rādītāji, ja ēkas rekonstrukcijā tiktu izmantotas pasīvo ēku standartu vadlīnijas attiecībā uz ārējo norobezojošo konstrukciju tehniskajiem parametriem. Veikts iegūto rezultātu apkopojums un analīze. Inženierprojekta daļa “Daudzfunkcionāla mācību korpusa jaunbūve, Rīgā” izstrādāta atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai un normatīvu prasībām. Projekta sastāvā ir arhitektūras daļa, būvkonstrukciju daļa, būvdarbu tehnoloģijas un organizācijas daļa un ekonomikas daļa. Arhitektūras daļā izstrādāts būvprojekta ģenerālplānojums, ēkas stāvu plānojumi un fasāžu risinājumi, objekta tehniski ekonomisko rādītāju apkopojums, ārējo norobežojošo konstrukciju siltumtehniskais aprēķins, inženiertehnisko risinājumu apraksts un konstruktīvo variantu salīdzinājums ārsienu materiāla izvēlei. Būvkonstrukciju sadaļā veikts atsevišķu konstruktīvo elementu kontrolaprēķins. Aprēķini veikti tērauda kopnei TKP-1, starpstāvu monolītai dzelzsbetona plātnei un pāļu pamatiem. Ir izstrādāti konstrukciju detālrasējumi. Būvdarbu tehnoloģijas un organizācijas daļā risināta būvdarbu veikšanas darbietilpība, darbu organizācija, būvdarbu veikšanas tehnoloģija un kvalitātes kontrole, izstrādāts būvdarbu veikšanas kalendārais grafiks. Projekta ekonomikas sadaļā tiek aprēķinātas galveno darbu izmaksas un darbietilpība. Diplomdarba sējums sastāv no 251 lapām un viena pielikuma uz 5 lapām (tāmes), 7 grafiskās daļas A1 formāta rasējumiem, 1 grafiskās daļas A0 formāta rasējuma. Darba sastāvā ir 48 tabulas un 57 attēli. Darbā tika izmantoti 72 informācijas avoti.
Keywords energoefektivitāte, pasīvā ēka, inženierprojekts, DVP, DOP, ēku pārbūve, renovācija, enerģijas taupīšana, multifunkcionāls mācību korpuss
Keywords in English energy efficiency, passive building, engineering project, DVP, DOP, building renovation, renovation, energy saving, multifunction training corps
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 06.07.2021 11:18:04